«Проєктування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини»

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Трудове навчання, 9 клас
Тест виконано: 2120 разів
12 запитань
Запитання 1

Які ознаки характеризують проєкти різних галузей застосування?


варіанти відповідей

вирішення певної проблеми;

спрямованість на досягнення конкретної мети;

взаємопов’язані дії, що ведуть до кінцевого результату;


всі перелічені.

Запитання 2

Сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план створення матеріального об’єкта, предмета, різного роду теоретичних продуктів називають:

варіанти відповідей

задумом;

технічною задачею;

проєктом;

проєктуванням.

Запитання 3

Як називається процес, який полягає в розробленні конструкції, детальної схеми виготовлення задуманого об’єкта і робочих креслень усіх деталей та окремих частин виробу?

варіанти відповідей

задумом;

технічною задачею;

конструюванням;

проєктуванням.

Запитання 4

До якого класу відносяться проєкти, які розробляються і здійснюються за логікою реального наукового дослідження і можуть бути проведені на прикладі вивчення основ аграрного виробництва?

варіанти відповідей

дослідницькі;

практико-орієнтовані;

інформаційні;

творчі.

Запитання 5

Які проєкти спрямовані на збір інформації про який-небудь об’єкт, на ознайомлення учасників проєкту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення?

варіанти відповідей

дослідницькі;

практико-орієнтовані;

інформаційні;

творчі.

Запитання 6

Проєкти класифікують за галуззю виконання. Як називається проєкт, який виконується в рамках одного навчального предмета?

варіанти відповідей

дослідницький;

інтегрований;

предметний;

творчий.

Запитання 7

На якому етапі виробничого проєктування здійснюється вивчення інформації про об’єкт, проводиться аналіз економічних, естетичних та технологічних вимог до об’єкту проектування, розробляється технічне завдання?

варіанти відповідей

складання конструкторської документації;

дослідження та складання завдань проєкту;

ескізний проєкт;

художньо – конструкторський пошук.

Запитання 8

На якому етапі навчального проєктування здійснюється пошук і визначення проблеми, збір та аналіз інформації, що стосується об’єкту проектування, вироблення ідей і варіантів, формування параметрів і граничних вимог?

варіанти відповідей

конструкторський;

технологічний;

завершальний;

організаційно - підготовчий.

Запитання 9

Остаточна творча пропозиція конструктора, яка повністю відображає характеристики виробу, та графічна частина проєкту називається?

варіанти відповідей

складання конструкторської документації;

дослідження та складання завдань проєкту;

ескізний проєкт;

художньо – конструкторський пошук.

Запитання 10

На якому етапі навчального проєктування здійснюється пошук і визначення проблеми, збір та аналіз інформації, що стосується об’єкту проєктування, вироблення ідей і варіантів, формування параметрів і граничних вимог?

варіанти відповідей

конструкторський;

технологічний;

завершальний;

організаційно - підготовчий.

Запитання 11

На якому етапі творчого проєктування передбачається виконання технологічних операцій, самоконтроль власної діяльності, оцінка якості?

варіанти відповідей

технологічний;

конструкторський;

завершальний;

організаційно - підготовчий.

Запитання 12

На якому етапі творчого проєктування проводиться коригування виконаного виробу, випробування проєкту, оформлення текстової частини, розробка презентації?

варіанти відповідей

конструкторський;

завершальний;

технологічний;

організаційно - підготовчий.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест