Прості механізми.Коефіцієнт корисної дії механізмів.

Тест виконано: 502 рази
12 запитань
Запитання 1

Виберіть умову рівноваги важеля:

варіанти відповідей

F1/F2 = d2/d1

F1⋅F2 = d2/d1

F1/F2 = d2⋅d1

F1⋅d2 = F2⋅d1

F1⋅d1 = F2⋅d1

Запитання 2

Коефіцієнт корисної дії механізму - це ... Оберіть правильне твердження серед запропонованих.

варіанти відповідей

фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює відношенню повної роботи до корисної роботи.

фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює добутку корисної роботи до повної роботи.

фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи.

фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює різниці повної та корисної роботи.

Запитання 3

Виберіть рухомий блок:


варіанти відповідей
Запитання 4

Який виграш в силі дає блок, зображений на рисунку?

варіанти відповідей

У 2 рази

У 4 рази

Не дає виграшу у силі

У 3 рази

Запитання 5

Який виграш в силі дає блок, зображений на малюнку?

варіанти відповідей

у 2 рази

в 3 рази

не дає виграшу в силі

в 4 рази

Запитання 6

Установіть відповідність між наступними поняттями та їхніми визначеннями :

а) Важіль;

б) Блок;

в) Рухомий блок;

г) ККД механізмів


1. блок, що піднімається й опускається разом з вантажем

2. тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі

3. блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається й не опускається.

4. простий механізм, що має форму колеса із жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку

5. відношення корисної роботи до повної роботи

варіанти відповідей

а – 2; б – 4; в – 1; г – 5

а – 4; б – 2; в – 3; г – 5

а – 2; б – 5; в – 4; г – 1

а – 4; б – 3; в – 5; г – 1

Запитання 7

Яку силу треба прикласти до важеля завдовжки 2 м, щоб підняти камінь масою 100 кг, якщо точка опори розташована на відстані 40 см від каменя.

варіанти відповідей

25 Н

100 Н

250 Н

4000 Н

Запитання 8

Момент сили, яка діє на важіль, становить 3 Н⋅м. Яким є значення цієї сили, якщо її плече дорівнює 15 см?

варіанти відповідей

0,45 Н

0,2 Н

20 Н

4,5 Н

Запитання 9

При рівновазі важеля на його менше плече діє сила 300 Н, на більше - 20 Н. Довжина меншого плеча 5 см. Знайти довжину більшого плеча. При цьому вагою важеля можна знехтувати.

варіанти відповідей

20 см

35 см

75 см

65 см

Запитання 10

На яких малюнках зображено важіль?

варіанти відповідей
Запитання 11

Людина піднімає камінь вагою Р = 600 Н за допоогою важіля (рис. 63.б). З якою силою людина діє на важіль, якщо АВ = 1,2 м, а ВС = 0,5 м?

варіанти відповідей

250 Н

1000Н

1140 Н

2500 Н

Запитання 12

За допомогою нерухомого блока піднімають вантаж, для цього прикладають силу 500 Н. Знайдіть масу вантажу, якщо ККД блока дорівнює 90 % 

варіанти відповідей

45 кг

50 кг

55 кг

40 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест