Електричне поле. Робота з переміщення заряду. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі.

Додано: 5 травня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 527 разів
31 запитання
Запитання 1

Речовини в яких є вільні носії зарядів. Вони мають високу електропровідність.

варіанти відповідей

Діелектрики

Провідники

Напівпровідники

Запитання 2

Речовини в яких вільних носіїв заряду менше, ніж у провідниках, і більше, ніж в діелектриках. Власна провідність цих речовин невисока, але кількість носіїв струму можна збільшити шляхом їх нагрівання, освітлення або внесення домішок.

варіанти відповідей

Діелектрики

Провідники

Напівпровідники

Запитання 3

Речовини в яких вільних заряджених частинок дуже мало. Вони є поганими провідниками електрики. 

варіанти відповідей

Напівпровідники

Діелектрики

Провідники

Запитання 4

Гума, скло, пластмаси, кераміка - це

варіанти відповідей

Провідники

Діелектрики

Напівпровідники

Запитання 5

Їх використовують для виготовлення радіоелектронної апаратури, сонячних батарей.

варіанти відповідей

Провідники

Напівпровідники

Діелектрики

Запитання 6

Поверхня, в усіх точках якої потенціал електростатичного поля має однакове значення. 

варіанти відповідей

Однорідна поверхня

Еквіпотенціальна поверхня 

Потенціальна поверхня

Статична поверхня

Запитання 7

Що є провідником електрики

варіанти відповідей

Метал

Скло

Пластик

Запитання 8

Де використовуються діалектрики

варіанти відповідей

В науці та техниці

 у обчислювальній техниці

в оптиці.

Або щось інше

Запитання 9

Речовини в яких вільних носіїв заряду менше, ніж у провідниках, і більше, ніж в діелектриках. Власна провідність цих речовин невисока, але кількість носіїв струму можна збільшити шляхом їх нагрівання, освітлення або внесення домішок.

варіанти відповідей

Діелектрики

Провідники

Напівпровідники

Запитання 10

Увесь статистичний заряд провідника зосереджений

варіанти відповідей

На його поверхні

Будь де

Всередині провідника

По різному

Запитання 11

Яким значком позначають заряд?

варіанти відповідей

U

q

F

E

Запитання 12

За якою формулою можна обчислити напруженість електричного поля?

варіанти відповідей

E=qU

E=mgU

E=U/d

Запитання 13

Діелектрики діляться на:

варіанти відповідей

Неполярні і лужні

Неполярні, полярні

Йонні й кислотні

Йонні

Запитання 14

Увесь статичний заряд провідника зосереджений на його поверхні. Це

варіанти відповідей

Електростатична властивість провідників

Закон Ома

Закон Кулона

Закон збереження електричного заряду

Запитання 15

У будь-якій точці поверхні провідника напруженість E електричного поля напрямлена... до цієї поверхні

варіанти відповідей

Паралельно

Мимобіжно

Перетинає

Перпендикулярно

Запитання 16

За електричними властивостями речовини поділять на

варіанти відповідей

Провідники

Електрони

Протони

Діелектрики

Напівпровідники

Запитання 17

Напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює

варіанти відповідей

1

0,1

10

0

Запитання 18

Дана формула відображає...

варіанти відповідей

закон збереження електричного заряду

закон Кулона

формулу для знаходження електричної ємності

принцип суперпозиції полів

Запитання 19

До органічних діелектриків відносять матеріали, до складу яких входить...

варіанти відповідей

залізо

кисень

вуглець

водень

Запитання 20

Математичний вираз, що відповідає означенню потенціалу електростатичного поля в даній точці.

варіанти відповідей

φ = k⋅Q/r

φ =Wp/q

φ12 = A1-2/q

Запитання 21

Яка одиниця вимірювання роботи з переміщення заряду між двома довільними точками? 

варіанти відповідей

Кл

Н

Кл/Н

Дж

Запитання 22

Заряд 8 нКл перемістився в електричному полі із точки з потенціалом -60 В (мінус) у точку з потенціалом 20 В. Яку роботу виконало поле?  (Виконати письмово)

варіанти відповідей

-0,64 мкДж

-6,4 мкДж

0,64 мкДж

Запитання 23

Напруженість однорідного електричного поля між двома пластинами дорівнює 50 кВ/м, напруга між пластинами 2 кВ. Знайдіть відстань між пластинами.  (Виконати письмово)

варіанти відповідей

0,4 м

25 см

4 см

25 м

Запитання 24

Яка одиниця вимірювання напруженості електричного поля, створеного точковим зарядом? 

варіанти відповідей

Кл

Н

Кл/кг

Н/Кл

Запитання 25

На якій відстані від точкового заряду 8 мкКл напруженість електричного поля дорівнює 288 кН/Кл? (Виконати письмово)

варіанти відповідей

5 м

0,5 м

5 см

Запитання 26

Носій найменшого негативного заряду

варіанти відповідей

електрон

протон

нейтрон

Запитання 27

Носій найменшого позитивного заряду

варіанти відповідей

електрон

протон

нейтрон

Запитання 28

На рисунку зображено позитивно заряджене тіло й підвішені на нитках кульки 1 і 2, що мають заряди невідомих знаків. Визначте знаки зарядів кульок 1 і 2.

варіанти відповідей

1 - позитивний, 2 - негативний

1 - негативний, 2 - позитивний

1, 2 - негативний

1, 2 - позитивний

Запитання 29

Дві однакові провідні заряджені кульки торкнулися одна одної й відразу розійшлися. Обчисліть заряд кожної кульки після дотику, якщо перед дотиком заряд першої кульки дорівнював -2∙10-9 Кл, а заряд другої кульки становив 8∙10-9 Кл.

варіанти відповідей

q1 =q2 =3∙10-9 Кл

q1 =q2 =6∙10-9 Кл

q1=q2 =3∙10-18 Кл

заряди кульок не зміняться

Запитання 30

На якому з малюнків правильно зображено взаємодію заряджених тіл? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 31

Атом, ядро якого має 20 протонів, утратив 2 електрони. Скільки електронів залишилося в атомі?

варіанти відповідей

20 електронів

22 електрони

18 електронів

8 електронів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест