Прямокутна система координат у просторі, 10 клас (2 варіант)

Тест охоплює тему "Прямокутна система координат", містить задачи, що розв'язуються координатним методом.


Додано: 8 квітня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 74 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайти координати точки В, яка є проекцією точки А(6;2;12) на площину уz.

варіанти відповідей

В(0;2;12)

В(6;2;0)

В(6;0;0)

В(-6;-2;-12)

Запитання 2

Знайти відстань від точки Р(8;-6;-5) до площини ху.

варіанти відповідей

8

6

5

-6

-5

Запитання 3

Знайти координати середини відрізка ОК, якщо О(2;-2;7) та К( -4;-8;5).

варіанти відповідей

(-2;-10;12)

(-1;-5;6)

(3;5;6)

(0;-4;8)

Запитання 4

Точка М — середина відрізка АВ. Знайти координати точки В, якщо відомі координати точки А (-3;8;5) і М(-5;4;-6).

варіанти відповідей

В(-4;6;-0,5)

В(-13; 0; -7)

В(-8; 12; -1)

В(-7;0;-17)

Запитання 5

Укажіть місце розташування точки М (0; 0; 9).

варіанти відповідей

на осі х

на осі у

на осі z

на площині ху

на площині yz

Запитання 6

На осі ординат знайдіть точку рівновіддалену від точок А(-2;3;1) і В (1;2;-4)

варіанти відповідей

(0;4;0)

(5; 0; -2)

(-1; 0; 0,5)

(0; -3,5; 0)

Запитання 7

Знайти відстань від точки А (2 ;-3; -4) до площини хz.

варіанти відповідей

2

3

4

-3

Запитання 8

У трикутнику АВС відомі координати точок А(3;-1;-2), В(-5;7;4) і С(1;5;2).

Знайти довжину середньої лінії MN трикутника АВС, де М середина АС, а N – середина ВС.

варіанти відповідей

5

6

4,5

Інша відповідь

Запитання 9

На осі абсцис знайти точку, відстань від якої до точки К(1;4;8) дорівнює 12.

варіанти відповідей

(9;0;0)

(-7;0;0)

(9;0;0) та (-7;0;0)

(10;-4;12)

Запитання 10

Знайдіть довжину медіани АМ трикутника АВС, якщо А(1; -1; 1), В(1; 7; 1),

С(7; -1; 1).

варіанти відповідей

5

6

7

3

Запитання 11

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Точка А(0; 8; 0) лежить на осі у.

Точка Р(-4; 0; 0) лежить у площині уz

Середина відрізка КР, де К(6; -2; 0) і Р(-6; 2; 4) належить осі z.

Відстань між точками А(5;-2;1) та В( 3; -1; 3) дорівнює 3.

Точка М( 0; 1;2) належить осі х.

Запитання 12

Відстань між точками N(4; 5; z) та М(6; 2; 2) дорівнює 7. Знайти z.

варіанти відповідей

-4

8

-4 або 8

6

6 або -4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест