Прямокутні координати

Додано: 30 червня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 78 разів
24 запитання
Запитання 1

Знайти координати середини відрізка АВ якщо А(3; 7) В(-9;1)

варіанти відповідей

(-6; 8)

(3;-4)

(6; 3)

(-3; 4)

 (-6; -3)

Запитання 2

Знайти відстань між точками А(6;-3) і В(2;-1). 

варіанти відповідей

2√5

20

4√5

16√2

інша відповідь

Запитання 3

Дано точки А(2; -4) і В(-5; 6). Знайдіть координати середини відрізка АВ, точки С.

варіанти відповідей

С(1,5; 1)

С(-1,5; -1)

С(-1,5; 1)

С(-3,5; -5)

Запитання 4

АВ - відрізок, А(2; -8), С(4; 2) - середина відрізка АВ. Знайти координати точки В.

варіанти відповідей

В(10; 6)

В(6; 12)

В(4; 4)

В(6; 10)

Запитання 5

А(2; 5) , В(-3; 4). Знайти відстань між точками А і В.

варіанти відповідей

5

8

3√3

√26

Запитання 6

Дане рівняння кола: (х - 4)2+ (у + 2)2 = 5. Вкажіть координати його центру точки О.

варіанти відповідей

О(-4; 2)

О(4; -2)

О(4; 2)

О(-4; -2)

Запитання 7

Складіть рівняння кола з центром в точці О(-9; 7) та радіусом R = 1,2 .

варіанти відповідей

(х - 9)2 + (у - 7)2 = 1,44

(х + 9)2 + (у + 7)2 = 1,44

(х + 9)2 + (у - 7)2 = 1,2

(х + 9)2 + (у - 7)2 = 1,44

Запитання 8

Зайдіть довжину медіани АК трикутника АВС з вершинами у точках А(-8; -4), В(10; 6), С(-6; -14)

варіанти відповідей

100

10

116

9

Запитання 9

Знайдіть довжину відрізка РС̅, якщо Р( 4; 3), С( 0; 0)

варіанти відповідей

5

25

- 25

- 5

Запитання 10

КР - діаметр кола. Знайти координати центра кола, якщо К(-3;5), Р(-1; -1).

варіанти відповідей

 (-4; 0)


  (-2; 4)

  

(-2; 2)

 


   (3; 2)

Запитання 11

Яка вісь є абсцисою ?

варіанти відповідей

Вісь ОХ

Вісь ОУ

Вісь ХУ

Запитання 12

Дано координати трьох вершин прямокутника АВСД: А (-4; -2), С (2; 4) і Д (2; -2).

1) Знайдіть координати вершини В.

варіанти відповідей

(4; -4)

(-4; 4)

(-2; 4)

(2; -4)

Запитання 13

Точка А має координати

варіанти відповідей

(-3; 1)

(3;1)

(1; 3)

(-3; -1)

Запитання 14

Координати (2;3) має точка

варіанти відповідей

S

K

N

P

Запитання 15

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А (1 ; 3), В (2; 5)

варіанти відповідей

5

√13

√5

3

Запитання 16

Знайти координати точки, симетричні точці (-2; 3) відносно осі ординат

варіанти відповідей

(2; -3)

(-2; -3)

(2; 3)

(3; 2)

Запитання 17

Яка з точок належить прямій х + у - 7 =0

варіанти відповідей

(3; 4)

(5; 3)

(0; 9)

(2; 3)

Запитання 18

Укажіть рівняння, яке є рівнянням прямої

варіанти відповідей

х - у3 = 5

х + ху + у = 0

2х - 3у + 9 =0

х2 + у2 =0

Запитання 19

Знайдіть відстань від точки А(-3;2) до осі ординат

варіанти відповідей

-3

3

2

-2

Запитання 20

Визначте координати точки L1, що симетрична точці L(-3;7) відносно осі Ох.

варіанти відповідей

(-3;-7)

(3;7)

(7;3)

(-7; -3)

Запитання 21

Задано координати трьох вершин прямокутника CSFD: C(1;-4); S(1;1); F(-6;1). Побудувати ці точки і знайти координати четвертої точки D.

варіанти відповідей

D(-6;-4)

D(6;4)

D(-6;4)

D(6;-4)

Не можна визначити

Запитання 22

Назви абсцису точки А(–5; 11).


варіанти відповідей

6

11

-5

-6

Запитання 23

Виберіть всі точки, які будуть знаходитись на вісі абсцис А(- 2;5), С(7;0), D(-1;4), B(9;2), G(-1;1), T(0;9), E(-3;6), H(4;0)

варіанти відповідей

H

B

D

T

C

A

E

G

Запитання 24

Знайдіть відстань від початку координат до точки К(–4; 3)

варіанти відповідей

5

4

6

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест