Прямокутні координати в просторі. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками

8 запитань
Запитання 1

Скількома числами визначається розміщення точки впросторі?

варіанти відповідей

Двома

Трьома

Однією

Чотирма

Запитання 2

Точка В задана координатами (-1; 7; 3). Чому дорівнює апліката цієї точки?

варіанти відповідей

3

7

-1

-3

Запитання 3

Яка з наведених точок симетрична точці А(2; -3; 5) відносно площини Oxy?

варіанти відповідей

А1(2;-3;-5)

А1(-2;-3;5)

А1(-2;-3;-5)

А1(2;3;-5)

Запитання 4

Знайдіть координати середини відрізка AB із кінцями в точках А ( 1; -2; 5) і В(-5; 6;- 9).

варіанти відповідей

(-4; 4; 4)

(4; 2; -4)

(-2; 2; -2)

(2; -2; -2)

Запитання 5

Точка С - середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки В, якщо А(-1; 3; -5), С(1; -1; -3).

варіанти відповідей

В(0; 1; -4)

В(3; -5; -1)

В(3; 5; -1)

В(0; -1; -4)

Запитання 6

Знайдіть координати центра кола, якщо кінцями його діаметра є точки (-2; 2; 3) і (2; -2; 7)?

варіанти відповідей

(-2; -2; 5)

(-2; -2; 2)

(0; 0; -5)

(0; 0; 5)

Запитання 7

Знайдіть відстань від початку координат до точки К(-3; -4; 2).

варіанти відповідей

√10

√29

5

29

Запитання 8

Знайти відстань між точками А(6; 7; 8) і В(8; 2; 6).

варіанти відповідей

√10

25

33

√33

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест