Прямолінійний рух. Контрольна робота

Додано: 14 листопада 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
9 запитань
Запитання 1

Механічним рухом називається...

варіанти відповідей

будь-який рух

рух механічних тіл

зміна з часом положення тіла (або його окремих частин) в просторі відносно інших тіл

Запитання 2

Виберіть складові системи відліку (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

годинник

тіло, яке рухається

тіло відліку

система координат, пов'язана з тілом відліку

система координат, пов'язана з тілом, яке рухається

Запитання 3

Фізична модель тіла, розмірами і формою якого в умовах даної задачі можна знехтувати, - це...

варіанти відповідей

матеріальна точка

тіло відліку

тіло, що рухається

будь-яке тіло

Запитання 4

Уявна (або видима) лінія, вздовж якої рухається тіло (матеріальна точка), - це...

варіанти відповідей

шлях

переміщення

пряма

траєкторія

Запитання 5

Рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях, називається...

варіанти відповідей

рівномірним рухом

нерівномірним рухом

прямолінійним рухом

криволінійним рухом

Запитання 6

Щоб обчислити середню швидкість руху тіла, використовують формулу:

варіанти відповідей

v = l/t

v = t/l

v = lзаг/tзаг

v = tзаг/lзаг

Запитання 7

Визначити швидкість тіла на ІІ ділянці шляху

варіанти відповідей

10 м/с

5 м/с

15 м/с

2,5 м/с

Запитання 8

На прямолінійній ділянці шляху товарний поїзд рухається зі швидкістю 72 км/год, а пасажирський - 20 м/с. Який з поїздів рухається швидше?

варіанти відповідей

товарний

пасажирський

швидкості обох поїздів однакові

Запитання 9

Автомобіль на першій ділянці шляху завдовжки 180 км рухався протягом 2 годин, а на другій ділянці шляху завдовжки 330 км - протягом 3 год. Яка середня швидкість автомобіля на всьому відрізку шляху?

варіанти відповідей

90

100

102

110

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест