20 травня о 18:00Вебінар: Можливості сервісів Canva та Liveworksheets для створення інтерактивних навчальних матеріалів

Радіоакривність. Ядерні реакції.

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
10 запитань
Запитання 1

Перетворення атомних ядер, обумовлені їх взаємодією з елементарними частинками або одне з одним, називають...

варіанти відповідей

радіоакривністю

ядерними реакціями

термореакціями

Запитання 2

Який вид випромінювання є найшкідливішим для людини?

варіанти відповідей

α

β

β+

γ

Запитання 3

Під час радіоактивного розпаду з ядра

випромінюється α-частинка. Ядро якого елемента утворюється при цьому?

варіанти відповідей
Запитання 4

Пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу називається…

варіанти відповідей

Тепловидільний елемент

Ядерний реактор

Електрогенератор

Камера Вільсона

Запитання 5

Нейтрон уперше було виділено з ядра атома в результаті бомбардування альфа- частинками Берилію ⁹₄Ве. Вибрати правильне рівняння реакції.

варіанти відповідей

⁹₄Ве+²₄Не→¹¹₇N+⁰₁n

⁹₄Ве+⁴₂Не→¹²₆C+¹₀n

⁹₄Ве+²₄Не→¹⁰₈O+¹₀n

⁹₄Ве+⁴₂Не→¹³₅N+⁰₁n

Запитання 6

Відбувся альфа-розпад ядра радію-226. Вкажіть атомний номер утвореного в цій реакції ядра.

варіанти відповідей

86

87

89

Запитання 7

Знаючи початкову кількість ядер радіонукліда N0, період піврозпаду Т1/2, час t можна визначити кількість ядер, які ще не розпалися N:

N = N0⋅2-t/T

Це - ...


варіанти відповідей

побічний закон радіоактивного розпаду

основний закон радіоактивної реакції

основний закон ядерного синтезу

основний закон радіоактивного розпаду

Запитання 8

На йонізації молекул середовища рухомою зарядженою частинкою і утворенні уздовж траєкторії руху прихованого зображення грунтується дія...

варіанти відповідей

лічильника Гейгера

камера Вільсона

сцинтиляційний лічильник

бульбашкова камера

Запитання 9

Період напіврозпаду Кобальту 72 доби. Яка частина Кобальту розпадеться за 216 діб7

варіанти відповідей

1/2

1/4

1/8

1/16

Запитання 10

Регулювання швидкості поділу важких атомів у ядерних реакторах атомних електростанцій здійснюється за рахунок...

варіанти відповідей

збільшення віддачі енергії споживачам

поглинання нейтронів внаслідок опускання стержнів поглинача

зменшення маси ядерного палива в активній зоні

випускання нейтронів у відстійник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест