Радіоактивність.

Додано: 21 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
15 запитань
Запитання 1

Одиниця актив­ності в СІ:

варіанти відповідей

Грей

 Рад

Зіверт

Беккерель

Запитання 2

Одиниця поглинутої дози в СІ:

варіанти відповідей

 Грей

Рад

Зіверт

Беккерель

Запитання 3

Одиниця еквівалентної дози в СІ

варіанти відповідей

Грей

Рад

Зіверт

Беккерель

Запитання 4

α-випромінювання — це 

варіанти відповідей

потік ядер атомів гелію He.

потік електро­нів

потік протро­нів

потік нейтро­нів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Запитання 5

β-випромінювання — це 

варіанти відповідей

потік ядер атомів гелію He

потік електро­нів

потік протро­нів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

потік нейтро­нів

Запитання 6

γ-випромінювання - це

варіанти відповідей

потік ядер атомів гелію He

потік електро­нів

потік протро­нів

потік нейтро­нів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Запитання 7

Відношення енергії W йонізуючого випромі­нювання, поглинутої речовиною, до маси m цієї речовини називають

варіанти відповідей

поглинутою дозою йонізуючого випромінювання

еквівалентною дозою йонізуючого випромінювання 

періодом піврозпаду

активністю радіоактивного джерела.

Запитання 8

Фізичну величину, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються 

в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, називають

варіанти відповідей

поглинутою дозою йонізуючого випромінювання

еквівалентною дозою йонізуючого випромінювання 

періодом піврозпаду

активністю радіоактивного джерела.

Запитання 9

фізична величина, що характеризує радіону­клід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда

варіанти відповідей

 поглинутою дозою йонізуючого випромінювання

еквівалентною дозою йонізуючого випромінювання 

періодом піврозпаду

активністю радіоактивного джерела.

Запитання 10

Фізичну величину, яка характеризує біоло­гічний вплив поглинутої дози йонізуючого випромінювання, називають

варіанти відповідей

поглинутою дозою йонізуючого випромінювання

еквівалентною дозою йонізуючого випромінювання 

періодом піврозпаду

активністю радіоактивного джерела.

Запитання 11

Еквівалентна доза йонізуючого випромінювання дорівнює:

варіанти відповідей

відношенню поглинутої дози D до коефіцієнта якості К: H=D/K

відношенню коефіцієнта якості К до поглинутої дози: H=K/D

поглинутій дозі D, помноженій на коефіцієнт якості К: H=K*D

сумі поглинутої дози D і коефіцієнта якості К: H=K+D

Запитання 12

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента мають найбільшу іонізуючу здатність?

варіанти відповідей

α-частинки

протони

γ-кванти

нейтрони

електрони

Запитання 13

Визначте активність радіонукліда, якщо за 10 с відбулися 80 розпадів атомних ядер:

варіанти відповідей

80 Бк

8 Бк

800 Бк

800 Кі

8 Кі

80 Кі

Запитання 14

Відомо, що радон-222 222(86 Rn) є a-радіоактивним. Ядро якого елемента утвориться в результаті a-розпаду радону

варіанти відповідей

Полоній - 218 (84Ро)

Францій - 222(87Fr)

Свинець - 220(82Pb)

Астат - 222(85At)

Бісмут - 226(83Bi)


Запитання 15

стала радіоактивного розпаду радіонукліда знаходиться за формулою:

варіанти відповідей

λ = 0,69/T1/2

λ = 0,69*T1/2

λ = T1/2/0,69

λ = 0,96*T1/2

λ = 0,96/T1/2

λ = T1/2/0,96

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест