19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929 – 1938 рр.) Частина 1.

Додано: 5 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
25 запитань
Запитання 1

Індустріалізація - це...

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинного виробництва

процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства, насамперед у промисловості

розвиток народного господарства в цілому

утворення монополістичних об’єднань в провідних галузях економіки

Запитання 2

Який термін відповідає визначенню: «Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами?


варіанти відповідей

Терор

Тоталітаризм

Депортація

Репресії

Запитання 3

«Система заходів радянських органів влади, спрямованих на знищення заможного селянства. Супроводжувалася конфіскацією майна й висилкою на Північ і до Сибіру селян, які не бажали вступати до колгоспів.» - це ...

варіанти відповідей

«розстріляне відродження»

Українізація

Русифікація

Терор

Запитання 4

На якому з'їзді ВКПб було прийняте рішення про колективізацію?

варіанти відповідей

X

XIV

XV

XVI

Запитання 5

Які твердження розкривають сутність суцільної колективізації в УСРР

варіанти відповідей

висока продуктивність праці в сільському господарстві, зростання чисельності заможних селян

встановлення еквівалентного  (еквівалентний /лат./ - «рівнозначний», «рівноцінний», однаковий за величиною) товарного обміну між містом і селом

втягнення сільського господарства у планову директивну економіку

експропріація (лат. - позбавлення власності) або усуспільнення одноосібних селянських господарств

зміцнення соціального статусу селян в УСРР

Запитання 6

Що стало наслідком суцільної колективізації в УСРР на кінець І п'ятирічки? (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

усуспільнено майже 70% селянських господарств, понад 80% посівних площ

збалансовано розвиток промисловості та сільського господарства

зростає прошарок заможних селян - справжніх господарів землі

зростають врожаї, збільшується поголів'я великої рогатої худоби

міцніє і утверджується командно-адміністративна система (КАС)

Запитання 7

Як називався процес докорінної перебудови аграрного сектора, ініційований більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х рр.?

варіанти відповідей

Модернізація;

колективізація;

кооперація;

індустріалізація:

Запитання 8

З якою метою здійснювалася суцільна колективізація? (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

Для забезпечення населення країни дешевими продуктами

як «допомога держави колгоспному будівництву»;

полегшити вилучення селянської продукції державою

піднести матеріально-технічну базу сільського господарства

Запитання 9

Укажіть, коли більшовики проголосили курс на прискорену (форсовану) колективізацію

варіанти відповідей

У березні 1921 р.;

у грудні 1925 р.;

у листопаді 1929 р.;

у січні 1930 р.

Запитання 10

Хлібозаготівельна криза, що мало не зірвала проведення індустріалізації в СРСР, мала місце... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

1921—1923 рр.;

1925—1926 рр.;

1927—1928 рр.;

1932—1933 рр.

Запитання 11

Укажіть, якому терміну відповідає наведене визначення: Каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

варіанти відповідей

репресії;

реквізиції;

контрибуції;

окупація;

Запитання 12

Укажіть правильний варіант заповнення пропуску в тексті. «Тих, хто чинив найупертіший опір, розстрілювали або масово вивозили в табори примусової праці на Північ Росії чи до Сибіру. Решту позбавляли всієї їхньої власності (включаючи хату й особисті речі), залишаючи людей напризволяще. _____________________ досягло апогею взимку 1929—1930 рр. Найпоширенішою його формою стала депортація. Сотні тисяч селян разом із сім'ями виганяли з домівок, саджали в товарні потяги й вивозили за тисячі кілометрів на Північ Росії, де їх скидали серед арктичної пустелі, нерідко без їжі та притулку...»

варіанти відповідей

розкуркулювання;

закріпачення;

обезземелення;

переселення;

Запитання 13

Якому визначенню відповідає термін «колективізація»?

варіанти відповідей

заселення вільної землі великими колективами людей

добровільне об'єднання людей в організації для спільної господарської діяльності;

об'єднання індивідуальних сільських господарств у колективні господарства, які засновуються на колективній власності на засоби виробництва;

створення селянами великих колективних об'єднань для захисту своїх економічних і політичних інтересів.

Запитання 14

Позначте період у здійснені колективізації в УСРР, якому були притаманні такі характерні риси: «Час прискореної колективізації, яка перетворилася по суті в комунізацію. Село поринуло у вир самознищення: селянство почало продавати або забивати худобу, ховати або псувати реманент».

варіанти відповідей

1930-1931 рр.;

1932-1933 рр.;

1927-1928 рр.;

1934-1937 рр.

Запитання 15

Позначте соціальну верству населення СРСР і УСРР, яка в роки здійснення колективізації за наказом Й. Сталіна була «ліквідована як клас».

варіанти відповідей

поміщики

куркулі

селяни-середняки

селяни-кооператори (члени сільськогосподарських кооперативів)

робітники

партійна номенклатура (партійна верхівка)

Запитання 16

Позначте рік завершення колективізації в Україні, коли колгоспи об'єднували понад 96% всіх посівних площ

варіанти відповідей

1934 р.

1935 р.

1937 р.

1939 р.

Запитання 17

Чи правильні твердження?

1) вилучивши методом продрозкладки все зерно, конфіскувавши рештки наявного у населення продовольства, хлібозаготівельна комісія на чолі з головою РНК СРСР В. Молотовим, що прибула в республіку восени 1932 р., прирекла значну частину народу України на голодну смерть; у результаті голодувала більша частина населення республіки, поширеними були випадки людоїдства та трупоїдства;

2) оскільки голод 1932-1933 рр. мав штучний і організований характер, він переріс у голодомор.

варіанти відповідей

обидва твердження неправильні

перше твердження правильне

друге твердження правильне

обидва твердження правильні

Запитання 18

Якого року була прийнята постанова ЦК ВКП(б) про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації?

варіанти відповідей

Листопад 1929 р.;

січень 1930 р.;

березень 1930 р.;

жовтень 1934 р.;

Запитання 19

У 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС), яка розташовувалась на території ......:

варіанти відповідей

Київщини

Волині

Чернігівщини

Одещини

Запоріжжі

Запитання 20

Із запропонованого переліку оберіть тези, що розкривають сутність сталінських принципів колективізації сільського господарства

варіанти відповідей

добровільність

поступовість

одноманітність форм (колгоспи)

різноманітність форм кооперування

прискорені, форсовані темпи

насильницьке створення колгоспів

фінансова допомога міста селу

реквізиції, розкуркулення, депортації, репресії

Запитання 21

Стаття Й. Сталіна "Рік великого перелому" спричинила перехід до форсованої індустріалізації ... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

так

ні

ця стаття не мала відношення до питань індустріалізації

Запитання 22

Й. Сталін охарактеризував розпочату в кінці 1920-х в СРСР політику форсованої індустріалізації та колективізації сільського господарства "Роком великого перелому". Який рік називали... саме так (оберіть правильну відповідь)?

варіанти відповідей

1925 рік

1927 рік

1928 рік

1929 рік

1930 рік

Запитання 23

Поштовхом до організації масового соціалістичного змагання треба вважати: (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

постанову ЦК ВКПб "Про організацію соціалістичного змагання заводів і фабрик" від травня 1929 року

підписання 31.01.1929 року керівництвом шахт "Центральна" та "Північна" тресту "Артемвугілля" першої в країнї господарчої угоди про змагання

публікація у газеті "Правда" статті В. Леніна "Як організувати змагання" у січні 1929 році

рух виник стихійно

Запитання 24

Перехід до форсованої індустріалізації ілюструє вислів.... (оберіть правильний вислів)

варіанти відповідей

"...одним махом вийти з економічної відсталості..."

"...здійснити економічний стрибок..."

"..за будь яку ціну прискорити розвиток промисловості..."

".....переглянути планові завдання у бік підвищення..."

Запитання 25

З наведених тверджень оберіть ті, що характеризують провали першої п'ятирічки

варіанти відповідей

небачена експлуатація селянства, державне "закріпачення" селян

виплавка чавуна склала 4,3 млн тон замість 6,6 млн тон за планом

підвищення цін на всі види промислової продукції

реалізовано 20% всіх капіталовкладень СРСР на території радянської України

на Донбасі введено у дію 53 шахти

з конвеєра зійшов перший радянський трактор - ХТЗ

широка торгівля алкоголем ("п'яні гроші")

черги, дефіцит, продовольчі картки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест