Лексична норма

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 92 рази
13 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому допущено помилку в обох реченнях:

варіанти відповідей

Найбільш характерніша твоя риса - найбільш характерна твоя риса

Ти є самою найкращою для мене - Ти є найкращою для мене

Вона розумніша від своєї сестри - Вона розумніша своєї сестри

Самі передові здобутки людства - Найпередовіші здобутки людства

Самі стиглі яблука - Найбільш стигліші яблука

Запитання 2

Вкажіть рядок, у якому правильно відредаговане речення?

Через відкрите вікно залетіла бджола

варіанти відповідей

У відрките вікно залетіла бжола

Через відчинене вікно залетіла бжола

Через відчинене вікно залетіла бджола

У відчинене вікно пролетіла бжола

У відчинене вікно залетіла бджола

Запитання 3

Визначте рядок, де неправильно відредаговано реченняваріанти відповідей

На зустріч прийшли відомі поети та письменники.

На зустріч прийшли відомі поети та прозаїки.

В повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» зображено події, що відбувалися після скасування кріпосного права.

У повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» зображено події, що відбувалися після скасування кріпосного права.

У другий раз ми продовжимо цю розмову.

Іншим разом ми продовжимо цю розмову.

Кожний літературний персонаж має свої індивідуальні риси​

Кожний літературний персонаж має індивідуальні риси

Заходяче сонце залило обрій червоною барвою

Залило сонце заходяче обрій червоною барвою

Запитання 4

Правильне тлумачення слова поступальний - у рядку

варіанти відповідей

помірний, який рухається в певній послідовності

той, що відбувається без раптових змін

той, що рухається у висхідному напрямку, спрямований уперед

схильний іти на поступки кому - небудь

той, що відбувається з раптовими змінами

Запитання 5

Лексичне значення слова неправильно тлумачиться в рядку

варіанти відповідей

пам'ятка - предмет матеріальної культури минулого, який зберігся

настанова - вказівка або порада діяти певним чином

об'єм - величина чого - небудь, вимірювана в кубічних одиницях

риб'ячий - багатий рибою

лексика - словниковий склад мови

Запитання 6

Помилок у слововживанні немає у реченні

варіанти відповідей

Після уроків учні займаються в різних гуртках

Повідомлення знайдете в поштовому ящику

У цьому зашиті 12 аркушів

На протязі дня можете телефонувати

У вас є мілкі гроші?

Запитання 7

Помилка у слововживанні є в реченні

варіанти відповідей

Візьми перепустку до навчального корпусу

Він дав правильну відповідь

На цій полиці старовинні та рідкі книги

Це виборна посада

Протягом двох тижнів інформацію буде оприлюднено

Запитання 8

Слово, значення якого тлумачиться правильно, - у рядку

варіанти відповідей

уявлення - здатність створювати, змальовувати або відтворювати що - небудь у думках, свідомості; фантазія

зарозумілий - пихатий; той, який поводиться гордовито, самовпевнено

письменність - система графічних знаків, уживаних для писання у якій - небудь мові

споживацький - призначений для задоволення потреб споживання

показовий - розрахований тільки на зовнішнє враження

Запитання 9

Лексична помилка є в реченні

варіанти відповідей

У роботі трапляються помилки

Степан перейшов на інший бік вулиці

Учні взяли участь в олімпіаді з хімії

Треба відчинити вікно

Хлопець попав у команду випадково

Запитання 10

Помилка у вживанні слів - паронімів є в рядку

варіанти відповідей

освоювати території, засвоювати знання

корисна їжа, корисливий задум

ідеальний порядок, ідеалістичний світогляд

жила площа, житловий будинок

ефективні ліки, ефектне вбрання

Запитання 11

Немає помилок у слововживанні в реченні

варіанти відповідей

Олена відвідує заняття тричі на неділю

Ми надаємо перевагу інтерактивним методам навчання

Невірний крок може принести тобі велику шкоду

Вони закінчили школу шість років тому назад

Журналіст освічує події щоминути

Запитання 12

Слово, ужите в переносному значенні, є в обох словосполученнях рядка

варіанти відповідей

повне відро, шлях до успіху

операційне поле, плавав біля дошки

світлі думки, золотий годинник

лагідний голос, черства душа

золота обручка, залізничний вузол

Запитання 13

Треба обрати перше з поданих у дужках слово в рядку

варіанти відповідей

(оголошувати, проголошувати) незалежність

(відношення, відносини) в колективі

(громадський, громадянський транспорт)

(оголошувати, виголошувати) промову

у скрутному матеріальному (стан, становище, положення)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест