Узагальнення знань з теорії української мови

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Граматична основа речення - це

варіанти відповідей

додаток, означення, обставина

основна частина речення, що складається з його головних членів: підмета і присудка, — чи одного з них.

синтаксичний розбір речення

сукупність стилістичних засобів мови

пряма мова та слова автора

Запитання 2

Визначте схему, у якій допущено помилку

варіанти відповідей

А: "П?"

очр - УС

УС : очр

"П",- а.-"П"

"П!"- а

Запитання 3

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

односкладні речення поділяються на називні та обставинні

підмет та присудок - це другорядні члени речення

складне речення відрізняється від простого кількістю присудків

форми дієслова: особова, безособова, інфінітив, дієприкметник, дієприслівник

поширюється речення однорідними членами речення

Запитання 4

Укажіть твердження, у якому допущено помилку

варіанти відповідей

непрямі відмінки - це всі, крім Н.В.

односкладне речення відрізняється від двоскладного кількістю граматичних основ

дієслово відмінюється за відмінками

ускладнюється речення зворотами, звертаннями, вставними словами, очр

дійсний, умовний, наказовий - це способи дієслів

підмет і присудок не є словосполученням

Запитання 5

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

В українській мові 33 звуки

Голосні звуки творяться голосом і шумом

Голосні звуки творяться тільки голосом

Звук - найменша подільна одиниця синтаксису

Приголосні звуки творяться тільки голосом

Запитання 6

Знайдіть правильну відповідність між розділом мовознавства та визначенням.варіанти відповідей

Синтаксис — вивчає словосполучення та речення, їх будову, типи й об'єднання в надфразні одиниці.

Фонетика — .наука про укладання словників

Лексикографія — вивчає звуковий склад мови

Граматика — вивчає лексику (словниковий склад мови)

Лексикологія —вивчає будову мови.

Запитання 7

Знайдіть відповідність між частиною мови та питаннями, у якій допущено помилку

варіанти відповідей

займенник —де? коли? чому? як?

іменник — хто?, що?

числівник — скільки? котрий?

прислівник — хто? що? який? чий? котрий? скільки?

прикметник — який?, яка?, чий?

дієслово - що робити? що зробити?

Запитання 8

Знайдіть рядок, у якому допущено помилку у визначенні.

варіанти відповідей

У простому реченні двокрапку ставимо перед однорідними членами після узагальнювальних слів

Тире ставимо між підметом і присудком, коли один або обидва з цих членів речення виражені інфінітивом

Крапку з комою ставимо між реченнями, що входять до безсполучникового складного речення, коли вони поширені або в середині їх уже є розділові знаки

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, а якщо в середині або після неї, то виділяються комою й тире і пишуться з малої букви.

Якщо слова автора розривають пряму мову на межі двох речень, то після слів автора замість коми ставиться двокрапка.

Запитання 9

За метою висловлювання речення поділяються

варіанти відповідей

окличні, питальні, спонукальні

розповідні, питальні, заперечні

стверджувальні, заперечні

розповідні, питальні, спонукальні

розповідні, питальні, стверджувальні

Запитання 10

Укажіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

звертання бувають односкладні та двоскладні

речення бувають повні, неповні

називний, родовий, давальний,знахідний, орудний, місцевий - це відмінки

речення бувають сполучникові та безсполучникові

дієприкметник та дієприслівник - це особові форми дієслова

Запитання 11

Укажіть рядок, у якому допущено помилку:

варіанти відповідей

І особа однини - себе

ІІ особа однини - ти

ІІІ особа однини - воно

І особа множини - ми

ІІ особа множини - ви

ІІІ особа множини - вони

ІІ дієвідміна - ать, ять

І дієвідміна - уть, ють

І особа однини - я

ІІ особа однини - ти

ІІІ особа однини - він, вона, воно

Запитання 12

Укажіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Вставні слова поширюють речення

Дієприслівник змінюється за особами та родами

Дієприслівниковий зворот не є членом речення

Безособові, означено - особові, неозначено - особові, узагальнено - особові - це види односкладних речень групи присудкових

Звертання іноді може виступати підметом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест