Річна контрольна робота (профільний рівень)

Додано: 23 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть які з перерахованих хімічних елементів належать до мікроелементів 

варіанти відповідей

карбон, гідроген, окчиген, нітроген

кальцій, магній, натрій, калій

сульфур, хлор, фосфор

ферум, купрум, цинк, кобальт, манган, йод

Запитання 2

2.          Вкажіть у чому полягає основна функція рибосом

варіанти відповідей

збільшує внутрішню поверхню клітини, бере активну участь у біосинтезі білків, жирів та вуглеводів, транспортує хімічні речовини у різні ділянки клітини

слугують для підтримання форми клітини (цитоскелет), а також забезпечують внутрішньоклітинний рух та рух клітин в цілому за допомогою джгутиків, війок

матричний синтез білків, виконують каталітичні функції та трансляцію

в них відбуваються окисно відновні процеси, за яких розщеплюються вуглеводи, амінокислоти та інші органічні сполуки

Запитання 3

3.          В клітинах яких живих організмів наявні пластиди?

варіанти відповідей

.Рослинні клітини

Клітини тварин

Клітини ціанобактерій

Клітини грибів

Запитання 4

5.          Хімічні зв’язки якої молекули використовуються як макроергічні?

варіанти відповідей

РНК

АТФ

ДНК

АМФ

Запитання 5

В якій фазі фотосинтезу утворюється кисень:

варіанти відповідей

збудження електронів хлорофілу (світлова фаза)

фотоліз води (світлова фаза)

утворення АТФ і відновлення НАДФ (світлова фаза)

приєднання водню до вуглекислого газу з використанням енергії АТФ (темнова фаза)

Запитання 6

У м’язах та печінці накопичується


варіанти відповідей

хітин

крохмаль

глікоген

целюлоза

Запитання 7

Укажіть спільну ознаку мітохондрії та хлоропласта

варіанти відповідей

не мають апарату біосинтезу білків

у них відбувається синтез АТФ

хлорофіл розташовується в тилакоїдах

у них відбувається синтез вуглеводів

Запитання 8

Виберіть правильну послідовность фаз процесу ділення клітин

варіанти відповідей

анафаза, телофаза, профаза, метафаза

профаза, метафаза, анафаза, телофаза

анафаза, профаза, метафаза, телофаза

телофаза, профаза, анафаза, метафаза

Запитання 9

Компонентами прокаріотичної клітини є:

варіанти відповідей

цитоплазма

ядро

рибосоми

мітохондрії

нуклеоїд

мембрана

Запитання 10

2.                Які з перерахованих залоз внутрішньої секреції виробляють відповідні гормони

варіанти відповідей

щитоподібна - інсулін

надниркові - адреналін

тимус - тимузин

гіпофіз - соматотропін

яєчники - прогестерон

підшлункова - глюкагон

епіфіз - кальцитонін

Запитання 11

Виберіть водорозчинні вітаміни

варіанти відповідей

А

В

С

К

Е

Д

Запитання 12

Чи можуть батьки бути рідними для дітей з наступними групами крові: у батька група крові (IІІ), у матері – (ІІІ), у старшої дитини – (І), у молодшої дитини – (ІІІ). Напишіть правильне твердження.


варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест