Ріст та розвиток клітин. Старіння та смерть клітин

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 407 разів
12 запитань
Запитання 1

Процес, який супроводжується якісними перетвореннями -це

варіанти відповідей

ріст

розвиток

некроз

апоптоз

Запитання 2

Поділ еукаріотичних клітин здійснюється шляхом:

варіанти відповідей

репродукції

диференціації

мітозу

мейозу

Запитання 3

Виберіть риси характерні для стовбурових клітин:

варіанти відповідей

є диференційованими

здатні до поділу

є недиференційованими

не здатні до поділу

Запитання 4

Як називається наука про старіння?

варіанти відповідей

альгологія

валеологія

біоніка

геронтологія

Запитання 5

Назвіть одну з ключових ознак старіння клітин

варіанти відповідей

геномна стабільність

білковий гомеостаз

теломерні скорочення

збільшення кількості міжклітинних контактів

Запитання 6

Назвіть генетично запрограмовану загибель клітини

варіанти відповідей

некроз

цитоліз

апоптоз

цитокінез

Запитання 7

Як називається загибель клітин під дією шкідливих чинників

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

гліколіз

деплазмоліз

Запитання 8

Вкажіть основну відмінність некрозу від апоптозу

варіанти відповідей

експресія генів

реакція запалення

не потребує затрат енергії

генетична запрограмованість

Запитання 9

Що відбувається з клітинами за нестачі поживних речовин для її життєдіяльності

варіанти відповідей

швидкий поділ

перехід у фазу спокою

запрограмована загибель

реплікація ДНК

Запитання 10

Який вчений вперше описав клітинне старіння:

варіанти відповідей

Д. Гердон

Л. Гартвелл

Л.Гейфлік

А.Каррель

Запитання 11

Малюнок А1 ілюструє:

варіанти відповідей

ущільнення клітини і конденсацію хроматину

утворення апоптичних кілець

набряк клітини

розрив мембранних компонентів клітини

Запитання 12

Виберіть приклади ознак старіння шкіри:

варіанти відповідей

втрачають здатність до репродукції

змінюється щільність гіалоплазми

знижується швидкість реплікації ДНК

збільшується інтенсивність транспортування речовин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест