Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Термін еволюція (від грец. еволютіо - розгортання) вперше ввів у науку

варіанти відповідей

Жорж Кюв'є, французький натураліст (1796)

Шарль Боне, швейцарський натураліст й філософ (1762)

Жан Батист Ламарк (1793)

Чарльз Дарвін (1859)

Запитання 2

Ідеї еволюції органічного світу сягають давнини.Ще античні філософи (Геракліт, Демокріт, Гіппократ) висловлювали ідею єдності природи.

У VІІ столітті практично всі вчені дотримувались системи поглядів про те, що світ і та різні форми життя на Землі є результатом божественного творіння -

варіанти відповідей

трансформізму

креаціонізму

стихійного матеріалізму

метафізики

Запитання 3

Наприкінці ХVІІІ століття в біології був нагромаджений величезний описовий матеріал, спираючись на який, погляди щодо незмінності видів змінювались на еволюційні.

Першим творцем еволюційної теорії, що спробувала пояснити походження видів був

варіанти відповідей

Чарльз Дарвін

Карл Лінней

Жан Батист Ламарк

Дені Дідро

Запитання 4

Згідно з еволюційними поглядами Жана Батиста Ламарка, які він виклав у праці "Філософія зоології"(1809),

варіанти відповідей

різні форми життя на Землі створені вищою, надприродною силою в процесі актів творіння

види живої природи реальні й незмінні з часу своєї появи

еволюція має прогресивний характер, розвиток відбувається від простого до складного. Будь-яка мінливість є спадковою й зумовлена впливом зовнішнього середовища. Рушійною силою еволюції є внутрішнє прагнення до досконалості

еволюційний розвиток живого відбувається під дією таких чинників еволюції, як спадкова мінливість та природний добір, що є наслідком боротьби за існування.

Запитання 5

У 1859 році вийшла у світ наукова праця "Походження видів шляхом природного добору або збереження обраних ознак у боротьбі за життя", яка поділила історію розвитку на "до виходу" і "після нього". Ця подія стала найвидатнішою подією в біології ХІХ століття, тому що в книзі були викладена система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як спадкова мінливість та природний добір, що є наслідком боротьби за існування.

Хто є автором цієї теорії еволюції

варіанти відповідей
Запитання 6

Основними факторами еволюції Чарльз Дарвін називав спадкову мінливість організмів, боротьбу за існування та природний добір. Яке положення не містить теорія Ч.Дарвіна?

варіанти відповідей

Суперечності між надмірним розмноженням та обмеженістю ресурсів існування спричиняють боротьбу за існування

Усі організми за сприятливих умов можуть обмежено розмножуватись, тобто давати нащадків менше, ніж потрібно для зміни поколінь

Виживають найбільш пристосовані організми, здатні залишити численних нащадків, тож боротьба за існування зумовлює природний добір

Усім організмам властива спадковість, тобто властивість організмів зберігати та передавати ознаки й особливості онтогенезу з покоління в покоління і мінливість - здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу під впливом факторів зовнішнього середовища

Запитання 7

Синтетична теорія еволюції (СТЕ) - комплекс уявлень, які є синтезом основних положень дарвінізму, генетики популяцій та екології.

Представлена кладограма, побудована на основі аналізу рРНК показує зв'язок бактерій, архей і еукаріотів з останнім універсальним спільним предком (позначений чорним стовбуром внизу дерева). Гіпотетичний найближчий загальний предок всіх живих організмів, що нині існують на Землі, жив приблизно 3,6-4,1 млрд років тому.

Кого вважають універсальним спільним предком за даними СТЕ?

варіанти відповідей

Бактерії

Археї

Еукаріоти

LUCA

Запитання 8

Докази еволюції - наукові дані, що підтверджують історичний розвиток усіх живих істот на Землі.

Розгляньте таблицю. Зіставте групу доказів еволюції (А-Д) з їхнім описом (1-5) та прикладом (1-5)

варіанти відповідей

А 3,5 Б 4,3 В 2,4 Г 1, 1 Д 5,2

А 4,5 Б 3,2 В 2,4 Г 1, 1 Д 5,3

А 3,5 Б 4,2 В 2,4 Г 1, 1 Д 5,3

А 4,2 Б 3,5 В 2,3 Г 1, 1 Д 5,4

Запитання 9

До порівняльно-анатомічних доказів еволюції належать гомологічні органи, аналогічні органи, атавізми, рудименти.

Гомологічні органи, це

варіанти відповідей

органи, які подібні за функціями, але різні за походженням та не мають спільного плану будови

випадки появи в окремих ознак предків

органи близькоспоріднених видів, які подібні за будовою та походженням, але виконують різні функції

органи, які в процесі еволюції втратили початкове значення і знаходяться в стані зникнення

Запитання 10

Прикладами рудиментів можуть бути

варіанти відповідей

крила метеликів, птаха, кажана

у людини: третє повіко, зуби мудрості, апендикс

листки липи та колючки кактуса

у людини: багатососковість, густий волосяний покрив, хвіст

Запитання 11

Біогеографія - наука, що вивчає закономірності географічного поширення рослин і тварин та їх угруповань, а також характер фауни і флори окремих територій.

Вчені вивчають ендеміки, види, які поширені на обмежених територіях та релікти, рідкісні види, які збереглися з минулих геологічних часів до наших днів

Які види не відносять до реліктів?

варіанти відповідей
Запитання 12

Відповідно до аналізу генів субодиниць гемоглобіну найновітнішого спільного предка мають

варіанти відповідей

акула і соя

корова і людина

акула і курка

людина і мавпа

курка і корова

Запитання 13

Наявність зябрових дуг в ембріональному розвитку характерне для таких організмів, як

варіанти відповідей

людина та краб

дощовий черв'як і крокодил

голуб та окунь

черепаха та восьминіг

Запитання 14

Найпростішою еволюційною подією в синтетичній теорії еволюції є

варіанти відповідей

збільшення кількості людей в Африці, що страждають на серпуватоклітинну анемію

поява нового виду малярійних комарів

вимирання груп бактерій унаслідок активного використання антибіотиків

народження нового організму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест