Рівні організації життя

Додано: 7 вересня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 546 разів
12 запитань
Запитання 1

  Назвіть біологічні системи, які перебувають на неклітинному рівні організації:


варіанти відповідей

кишкова паличка

амеба протей

віруси

археї

Запитання 2

На організмовому рівні вивчаються:

варіанти відповідей

хромосома

глюкоза

хламідомонада

рак-самітник

прайд левів

Запитання 3

На популяційно - видовому рівні вивчають:

варіанти відповідей

прайд левів

акулу білу

холерний вібріон

ДНК

хлоропласт

Запитання 4

Найвищий рівень організації живих систем:

варіанти відповідей

клітина

екосистема

популяція

біосфера

гідросфера

молекула

Запитання 5

На рисунку зображено три біологічних об`єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх фрівнів організації та назвіть вірні.

І. об`єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації

ІІ. об`єкт 2 порвняно з об`єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 6

Проаналізуйте малюнок. Встановіть, яка пара зображень зайва.

варіанти відповідей

перша пара

друга пара

третя пара

четверта пара

Запитання 7

Який рівень організації живого зображений на малюнку?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний

клітинний

Запитання 8

Який це рівень організації , коли особини окремих видів живих організмів утворюють групи особин свого виду — популяції:

варіанти відповідей

Екосистемний

Біосферний

Популяційно-видовий

Організмовий

Запитання 9

Всі екосистеми планети Земля - цей рівень організації називається:

варіанти відповідей

Клітинний

Екосистемний

Біосферний

Організмовий

Запитання 10

Характерною рисою всіх живих систем є:

варіанти відповідей

Наявність одного рівня організації

Наявність двох рівнів організації

Наявність трьох рівнів організації

Наявність кількох рівнів організації

Запитання 11

Проаналізуйте рисунок. Укажіть всі правильні твердження стосовно рівнів організації зображених об`єктів:

І. об`єкти 1 та 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи;

ІІ. об`єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об`єктами 1 та 2;

ІІІ. об`єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живого.

варіанти відповідей

правильні І та ІІІ

правильні І та ІІ

правильні ІІ та ІІІ

правильні І, ІІ та ІІІ

Запитання 12

До якого рівня організації життя належить об’єкт, зображений на рисунку?

варіанти відповідей

організмений

молекулярний

клітинний

популяційний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест