Рівномірний рух по колу.

Додано: 1 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 371 раз
8 запитань
Запитання 1

 Вкажіть, яка швидкість більша і на скільки – 36 км/год чи 11 м/с?

варіанти відповідей

36 км/год; на 25 км/год;

36 км/год; на 1 м/с;

11 м/с; на 1 м/с;

11 м/с; на 5 км/год

Запитання 2

Рівняння руху матеріальної точки має вид: х=2+5t. Визначте початкову координату матеріальної точки та координату в момент часу 12 с

варіанти відповідей

 2 м; 5 м;

 2 м; 62 м;

 5 м; 2 м;

 5 м; 62 м.

Запитання 3

 Вкажіть, який рух по колу називають рівноприскореним?

варіанти відповідей

 Зі сталою за модулем швидкістю;

 Зі сталим за модулем прискоренням;

Зі сталим за напрямом прискоренням;

Зі сталою за напрямом швидкістю.

Запитання 4

Вкажіть напрям прискорення під час рівномірного руху тіла по колу:

варіанти відповідей

 Від центра кола;

 До центра кола;

 По дотичній до кола у напрямку руху;

 По хорді.

Запитання 5

Закінчіть речення: «Періодом рівномірного руху по колу називають…»

варіанти відповідей

 Увесь час руху;

  Час одного оберту;

  Кількість обертів за одиницю часу;

  Кількість обертів за 2π секунд.

Запитання 6

 Автомобільне колесо, діаметр якого 60 см робить 144 оберта за 12 с. Визначте швидкість руху автомобіля:

варіанти відповідей

  81,4 км/год;

 74,5 км/год;

63,4 км/год

55,7 км/год

 85,1 км/год.

Запитання 7

Визначте, як зміниться лінійна швидкість руху матеріальної точки по колу, якщо кутову швидкість збільшити в 4 рази, а відстань точки до осі обертання зменшити в 4 рази:

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

 Не зміниться;

 Зменшиться в 2 рази;

Збільшиться в 4 рази.

Запитання 8

Автомобіль рухається по кільцевій дорозі радіусом 150 м. Визначте шлях і модуль переміщення автомобіля, що проїхав півкола:

варіанти відповідей

300 м; 300 м;

400 м; 300 м;

471 м; 300 м;

269 м; 300 м.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест