Рівноприскорений рух. Закони Ньютона.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 32 рази
14 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

маса — причина зміни швидкості тіла;

сила — міра інертності тіла;

при різкому гальмуванні тіло миттєво зупиняється;

рівнодійна сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення.

Запитання 2

Закінчіть речення: «Інерцією називається...»

варіанти відповідей

здатність тіл зберігати швидкість руху при відсутності дії інших тіл;

явище збереження швидкості тіла при компенсації дії на нього інших тіл;

зміна положення тіла відносно інших тіл з часом;

рівномірний прямолінійний рух.

Запитання 3

Вкажіть, як рухається тіло, на яке діє стала за значенням і напрямом сила:

варіанти відповідей

рівноприскорено по колу;

рівномірно по колу;

рівноприскорено прямолінійно;

не рухається.

Запитання 4

До тіла в одній точці прикладені сили 20 Н і 12 Н, напрямлені протилежно. Визначте рівнодійну цих сил:

варіанти відповідей

20 Н

32 Н

8 Н

16 Н

Запитання 5

Під дією сили 30 Н тіло рухається з прискоренням 0,2 м/с2Визначте прискорення, з яким рухатиметься це тіло під дією сили 1,5 кН. Оформіть задачу і надішліть її розв'язок.

варіанти відповідей

 4 м/с2;

0,01 м/с2;

10 м/с2

м/с2

Запитання 6

М'яч масою 400 г після удару, що тривав 0,02 с, набув швидкості 6 м/с. Визначте середню силу удару. Оформіть задачу і надішліть її розв'язок.

варіанти відповідей

1,2 Н;

120 Н;

12 Н;

12000 Н.

Запитання 7

Вкажіть фізичний закон, який стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується «протидією»:

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона;

Другий закон Ньютона;

Третій закон Ньютона;

Закон Всесвітнього тяжіння

Запитання 8

Хокеїст, який спіткнувся під час бігу, падає вперед. Це відбувається тому, що ...

варіанти відповідей

... ноги хокеїста продовжують за інерцією рухатися вперед

... тіло хокеїста продовжує за інерцією рухатися вперед

 ... на хокеїста діє напрямлена вперед сила тертя

... на хокеїста діє вперед сила пружності з боку льоду.

Запитання 9

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона

Другий закон Ньютона

Третій закон Ньютона

Закон Всесвітнього тяжіння

Запитання 10

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані.

варіанти відповідей

Перший Закон Ньютона

Другий Закон Ньютона

Третій Закон Ньютона

Закон Всесвітнього тяжіння

Запитання 11

Визначте рівнодійну двох сил, що прикладені в одній точці.

варіанти відповідей

35 Н

70 Н

10 Н

5 Н

Запитання 12

Тіло, що перебувало в спокої, почало рухатися прямолінійно з постійним прискореням 1,5м/с2. Визначте швидкість руху тіла через 4с після початку руху. Оформіть задачу і надішліть її розв'язок.

варіанти відповідей

2 м/с

4 м/с

6 м/с

1 м/с

Запитання 13

Під час гальмування модуль прискорення поїзда дорівнював 0,2м/с2, а швидкість його руху зменшилася від 18 до 12м/с. Скільки часу тривало гальмування? Оформіть задачу і надішліть її розв'язок.

варіанти відповідей

10 с

20 с

30 с

50 с

Запитання 14

Унаслідок дії сили 10 Н тіло рухається прямолінійно так, що його координата змінюється за законом: х=3+6t+4t2 . Визначити масу тіла. Оформіть задачу і надішліть її розв'язок.

варіанти відповідей

40 кг

1,25 кг

12,5 кг

60 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест