Рівняння гармонічних коливань

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
9 запитань
Запитання 1

Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На рисунку наведено залежність її координати від часу. Чому дорівнює амплітуда коливань?

варіанти відповідей

0,1 м

0,2 м

0,4 м

0,3 м

Запитання 2

Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На рисунку наведено залежність її координати від часу. Який період коливань?

варіанти відповідей

0,1 с

0,2 с

0,4 с

0,6 с

Запитання 3

Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання вздовж осі Ох. Залежність координати цієї точки від часу має вигляд х = 0,15sin 10πt. Всі величини задані в СІ. Якою є частота коливань?

варіанти відповідей

10 Гц

5 Гц

10 π Гц

5π Гц

Запитання 4

Координата  тягарця пружинного маятника змінюється з часом за законом х = 0,3 cos 4πt. Визначити амплітуду та циклічну частоту коливань.

варіанти відповідей

0,3 м ; 4 рад /с

4 м ; 0,3 рад /с

0,3 м ; 4πрад /с

0,3 м ; 2 π рад /с

Запитання 5

Коливання задані рівнянням х=0,8cos(1,5πt +0,5π). Початкова фаза коливань становить

варіанти відповідей

0,8 рад

1,5 π рад

0,5 рад

0,5 π рад

Запитання 6

Коливання задані рівнянням х=0,8cos(1,5πt +0,5π). Амплітуда коливань становить

варіанти відповідей

1,5 м

0,5 π м

0,8 м

0,5 м

Запитання 7

Визначити амплітуду та період коливань

варіанти відповідей

0,06 м ; 1 с

0,06 м ; 2 с

0,06 м ; 4 с

0,06 м ; 3с

Запитання 8

Визначити циклічну частоту

варіанти відповідей

3,14 рад / с

6,28 рад / с

0 рад / с

9,42 рад / с

Запитання 9

Тіло здійснює гармонічні коливання вздовж осі Ох. Залежність його координати від часу описується рівнянням х = 0,06 cos4πt.Визначити період коливань

варіанти відповідей

2 π с

4π с

4 с

2 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест