Рівняння, що зводяться до квадратних

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

Яке з рівнянь є біквадратним

варіанти відповідей

х4-17х2+16=0

2-2х4-1=0

х2-2х+6=0

3+4х2-7=0

Запитання 2

Які з чисел є коренями рівняння х4- 8х2 - 9=0

варіанти відповідей

9

-3

-9

3

-1

1

Запитання 3

Вказати розв’язок рівняння 

варіанти відповідей

2

2 і 5

5

розв’язків немає

Запитання 4

Розв'яжіть рівняння х4 – 5х2 – 14 = 0.

варіанти відповідей

√7; -√7

7; -2

немає розв'язку

-7; -2

Запитання 5

Розв'язати рівняння

2-1)2 - (х2-1) - 12=0

варіанти відповідей

-3 ; 4

√3; -√3

3; -2

розв'язків немає

2; -2

Запитання 6

Знайти периметр прямокутника, площа якого дорівнює 84 см2, а одна зі сторін на 5 см менша від другої.

варіанти відповідей

38

43

86

25

Запитання 7

Добуток двох натуральних чисел дорівнює 10. Знайдіть ці числа, якщо одне з них на 3 більше за друге.

варіанти відповідей

-5; 2

-2; 5

2; 5

-5; -2

Запитання 8

Площа прямокутника дорівнює 32 см2. Чому дорівнюють сторони прямокутника, якщо одна з них на 4 см більша, ніж друга ? 

варіанти відповідей

 16см, 20см

4см, 8см

5см, 9см

розв'язків немає

Запитання 9

Один катет прямокутного трикутника дорівнює 6 см, а другий на 2 см менший від гіпотенузи. Знайдіть площу трикутника

варіанти відповідей

12 см2

48 см2

60 см2

24 см2

Запитання 10

Складіть рівняння за умовою задачі: "Знайдіть довжини сторін прямокутника, якщо його площа 20 дм², половина периметра дорівнює 9 дм".

варіанти відповідей

х(х+9)=20

х⋅20=х+9

х+20/х=9

х(9-х)=20

Запитання 11

Скоротити дріб: (4х2-81)/ (2х2-5х-18)

варіанти відповідей

(2х+9)/(х+2)

 (2х-9)/(х+2)

 (2х+9)/(х-2)

(2х-9)/(х-2)

Запитання 12

Скоротити дріб:(х2-х-6)/(х2-3х)

варіанти відповідей

 (х-3)(х+3)

 (х-2)/х

х+2/х

 (х+3)/(х-3)

Запитання 13

Розв'яжіть рівняння (х + 19)(х - 3) - (2х - 1)(2х + 1) = х - 38. У відповідь запишіть суму коренів рівняння.


варіанти відповідей

 -6

 5

 -5

 6

Запитання 14

Різниця коренів рівняння х² + 6х + g = 0 дорівнює 8.Знайдіть корені рівняння і число g

варіанти відповідей

х₁=-2, х₂=3,g= 7

х₁=-1, х₂=6,g= 7

х₁=1, х₂=7,g= 7

х₁=1, х₂=-7,g=-7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест