Механічна робота та потужність

Додано: 15 квітня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Копія з тесту: Робота та потужність
Тест виконано: 368 разів
12 запитань
Запитання 1

Потужність позначають буквою:

варіанти відповідей

A

N

s

F

Запитання 2

Механічна робота позначається:

варіанти відповідей

P

F

A

s

Запитання 3

Які умови необхідні для виконання тілом механічної роботи?

варіанти відповідей

На тіло діє сила і тіло здійснює переміщення

На тіло діє сила, переміщення дорівнює нулю

Тіло здійснює переміщення, а сила відсутня

Усі відповіді правильні

Запитання 4

Оберіть вірне твердження з поданих:

варіанти відповідей

Потужність екскаватора більша, бо він більший за розмірами, ніж людина.

Потужність екскаватора більша, бо він більший за масою, ніж людина.

Потужність екскаватора більша, бо він швидше виконує роботу по риттю ями, ніж людина.

Потужність екскаватора більша, бо він може вирити глибшу яму, ніж людина.

Потужність людини більша, бо вона швидше рухає лопатою, ніж екскаватор - ковшом.

Потужність людини більша, бо вона має масу меншу, ніж екскаватор.

Запитання 5

У якому з випадків не виконується механічна робота?

варіанти відповідей

Підіймальний кран підіймає вантаж

Книга лежить на столі

Кінь тягне сани горизонтальною дорогою

Запитання 6

Хлопчик у першому випадку пробіг 100 м, а у другому - пройшов таку ж відстань. Чи однакову потужність розвинув хлопчик?

варіанти відповідей

Однакову

У першому випадку більша

У другому випадку більша

Запитання 7

Хлопчик витягнув санчата на гірку за 10 с, виконавши роботу 500 Дж. Яку потужність розвинув хлопчик?

варіанти відповідей

0,02 Вт

5000 Вт

100 кін.сил

500 Вт

5 кін.сил

50 Вт

Запитання 8

За яким з наведених рівнянь можна обчислити потужність?

варіанти відповідей

A=F·S

N=F/S

N=F/v

N=А·t

N=F·v

N=t/А

Запитання 9

Механічною роботою називають фізичну величину, яка характеризує...

варіанти відповідей

положення тіла в просторі відносно інших тіл

швидкість руху тіла

зміну маси тіла

зміну положення тіла під дією сили

взаємодію тіл

Запитання 10

Основна одиниця вимірювання потужності в СІ - це...

варіанти відповідей

1 Ватт

1 кіловат

1 Джоуль

1 Ньютон

1 кінська сила

Запитання 11

Формула, за якою обчислюють потужність має вигляд ...

варіанти відповідей

Fs

A/t

Nt

N/t

Запитання 12


В яких одиницях вимірюється робота?

варіанти відповідей

Ньютон

Джоуль

Ватт

метр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест