Робота з текстовими файлами у Python

Додано: 27 березня
Предмет: Інформатика, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Що робить 4 рядок коду?


from tkinter import*

root = Tk()

root.title('Розв'язувач')

root.geometry('250x200')

lab = Label(root, text = 'Введіть приклад', font = 'Arial 18')

lab.place(x=20, y=10)

варіанти відповідей

визначає назву вікна

визначає розмір вікна

визначає розміщення напису у вікні

Запитання 2

До простих типів даних Python відносяться:

варіанти відповідей

цілі числа

дійсні числа

стовпці тексту

рядки тексту

Запитання 3

Що буде виведено на екран після виконання програми:

a=6

b=a+2

b=b-3

print(b)

варіанти відповідей

6

4

5

1

Запитання 4

Текстове поле в Python створюється за допомогою функції

варіанти відповідей

Button()

Radiobutton()

Label()

Entry()

Запитання 5

У Python присвоєння позначається символом

варіанти відповідей

:=

=

==

Запитання 6

Тип даних, який зберігає текст - це...

варіанти відповідей

int

str

float

Запитання 7

Команда якою підключають модуль у програму

варіанти відповідей

input

import

print

output

Запитання 8

Що означає команда Random?

варіанти відповідей

випадкове значення

символьний елемент

натуральне число

oкруглення числа

Запитання 9

У мові Python нумерація символів розпочинається з:

варіанти відповідей

1

-1

0

10

Запитання 10

Для відкриття збереженого проєкту потрібно виконати команду:

варіанти відповідей

 File - New File

 File - Save

Run - Run Module 

 File - Open

Запитання 11

Що робить 4 рядок коду?


from tkinter import*

root = Tk()

root.title('Розв'язування задач')

root.geometry('250x200')

варіанти відповідей

визначає назву вікна

визначає розмір вікна

визначає розміщення напису у вікні

визначає відстань лівої межі вікна від лівої межі екрана

визначає відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрана

Запитання 12

Команда  "print"

варіанти відповідей

Виводить зображення

Виводить текст

Виводить сайт

Виводить гру

Запитання 13

Модуль random завантажується командою...

варіанти відповідей

from random

from random import*

from random impot*

Запитання 14

Чому буде рівне значення y після виконання обчислення y=abs(-2.5)

варіанти відповідей

2

2.5

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест