8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми

Додано: 1 травня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 418 разів
5 запитань
Запитання 1

Сировина - це

варіанти відповідей

Природні речовини або матеріали, які використовують для виробництва продуктів різних галузей промислового виробництва

Сукупність продуктів хімічного перетворення

Речовина штучного походження, яку використовують у сиробництві продуктів різних галузей промислового виробництва

Матеріал, який у вологому стані придатний до формування, яле твердне при висушуванні

Запитання 2

Як сировину для добування ацетилену використовують CaC2. З ацетилену за допомогою певних перетворень можна добути речовини інших класів. Складіть рівняння реакцій за схемою та назвіть утворені речовини: СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5Сl → С2Н5ОН → СН3СООН → СН3СООС2Н5.

варіанти відповідей

Карбід Кальцію, етин, етен, хлоретан, етанол, етанова кислота, етилацетат

Карбід Кальцію, метин, метен, хлорметан, метанол, метанова кислота, метилацетат

Карбід Кальцію, пропін, пропен, хлорпропан, пропанол, пропанова кислота, етилпропаноат

Кальцит Карбону , етен, етин, хлоретан, етанол, етанова кислота, етилацетат

Запитання 3

Сировиною для виплавки заліза є його оксиди. Здійсніть перетворення за схемою та вкажіть суму коефіцієнтів у всіх реакціях: FeO → FeCl2 → Fe(OH)2→ FeO → Fe.

варіанти відповідей

20

18

19

15

16

17

Запитання 4

Обчисліть і позначте маси алюмінію та ферум(ІІ, ІІІ) оксиду, що вступили в реакцію алюмінотермії, якщо відновилося залізо масою 8,96 г.

варіанти відповідей

12,87 г Fe3O4 і 3,78 г Al

11,73 г Fe3O4 і 3,27 г Al

12,47 г Fe3O4 і 3,87 г Al

12,39 г Fe3O4 і 3,84 г Al

Запитання 5

Охарактеризуйте основні завдання хімії в розв'язанні сировинної проблеми.

варіанти відповідей

Захоронення вторинної сировини для переробки в майбутньому

Зменшення обсягів побутових відходів

Створення альтернативної дешевої сировини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест