Розкладання многочленів на множники різними способами

Додано: 25 березня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 37 разів
34 запитання
Запитання 1

a10 - a8 = ...

варіанти відповідей

a8(a + 1)(a - 1)

 a8 (a + 1)

a8 (a - 1)

a8 (a + 1)2

Запитання 2

Розкласти на множники a(b – c) + 9b – 9c

варіанти відповідей

(b + c)(a + 9)

(b + c)(a – 9)


(b – c)(a – 9)


(b - c)(a + 9)

Запитання 3

Розкладіть на множники вираз mn2 − 9mn4

варіанти відповідей

mn(1 − 3n2)(1 + 3n2)

mn2(1 − 3n)(1 + 3n)

 m(1 − 9n)(1 + 9n)

mn(1 − 9n)(1 + 9n)

Запитання 4

Розкладіть на множники

mn2 – mk2

варіанти відповідей

(mn – mk)(mn + mk)

m(n2 – 2mn + n2)

 

m(n2 – mn + n2)

m(n – k)(n + k)

Запитання 5

Розкладіть многочлен 6m2n-12mn на множники

варіанти відповідей

2mn(3m-12)

6mn(m-2)

nm (6-12m)

2m(m+n)(3-6n)

Запитання 6

Розкладіть вираз на множники: m(n-c) - n(m-c)

варіанти відповідей

(m-n)(m-c)

с(-m+n)

nm-n㎡+с

(nm-mn)(nm+mn)

Запитання 7

Розкладіть вираз на множники: m(x-2)+(2-x)

варіанти відповідей

mx-2m-x+2

(x-2)(m-1)

x㎡-2x

(mx-2)(㎡+1)

Запитання 8

4m2+4m+1

варіанти відповідей

(2m-1)2

(2m+1)(2m -1)

(2+m)(m-2)

(2m+1)2

Запитання 9

Розв'яжіть рівняння 5m2-20m3=0

варіанти відповідей

m=0, m=4


m=-1, m=1

m=0, m=0,25

m=5, m=20

Запитання 10

Роз'яжіть рівняння

x2-225=0

варіанти відповідей

x=7, x=-72

x=15, x=-15

x=25

x=25, x=-25

Запитання 11

Розкладіть на множники вираз: 75x²-12

варіанти відповідей

5(3x-2)(5x+2)

3(5x-2)(5x+2)

(x+2)(x-2)

5x²(x-2)

Запитання 12

Розв'яжіть рівняння: 3x3-48x=0

варіанти відповідей

4; -4

0; 16; -16

0; 4; -4

0; 4; 16

Запитання 13

Розв'яжіть рівняння x3-6x2+9x=0

варіанти відповідей

0; 3; -3

6; 9

0; 3

3; -3

Запитання 14

Спростіть вираз: (4x-3y)2+(5y-4x)(5y+4x)+24xy

варіанти відповідей

34y2

12y2+24xy

34y2+48xy

34y2+32x2

Запитання 15

Спростіть вираз: (m-2)(m2+2m+4)-m(m-3)(m+3)

варіанти відповідей

17m

9m-8

m3-8m2-9m

4m2-9

Запитання 16

Розкладіть вираз на множники: 3x³-81a³

варіанти відповідей

2(x+a³)

3(x³-27a³)

3(x-3a)(x2+3ax+9a2)

3(3a3+x3)

Запитання 17

Роз'яжіть рівняння

25x3-9x=0

варіанти відповідей

x=0,3, x=-0,3

x=0, x=0,6, x=-0,6

x=0,6, x=-0,6

x=0, x=0,3, x=-0,3

Запитання 18

Розв'яжіть рівняння

20m-5m³=0

варіанти відповідей

m=0, m=4

m=-4, m=4

m=0, m=2, m=-2

m=2, m=-2

Запитання 19

Розкладіть на множники: a2-2ac+c2

варіанти відповідей

(a+c)(a+c)

(a-c)(a+c)

(a-c)2

(a+c)2

Запитання 20

Які з рівностей є тотожностями?

варіанти відповідей

(t-a)2=t2-ta+a2

x2-y2=(x-y)(x+y)

m3+n3=(m+n)(m2-2mn+n2)

m3-n3=(m-n)(m2+mn+n2)

Запитання 21

Розкладіть многочлен на множники: a2+6a+9

варіанти відповідей

(a+3)(a+3)

(a-3)(a+3)

(a+6)(a+9)

(a-3)(a-3)

Запитання 22

Спростіть вираз: (m+5)(m2-5m+25)+m(6-m)(m+6)

варіанти відповідей

161m

36m+125

m3-36m2+25m

125-36m

Запитання 23

Розкласти на множники: (а-5)²- b².   

варіанти відповідей

(a-5-b)2

(a+5+b)(a+5-b)

(a2 -10ab+b2 )2

(a-5-b)(a-5+b)

Запитання 24

Розкласти на множники: 13а²-13; 

варіанти відповідей

13(a2 -1)

13(a-1)2

13(a-1)(a+1)

13a2

Запитання 25

Розкласти на множники: 3х²-48ху+192у²;     


варіанти відповідей

3(х²-48ху+192у²);     

3(х²-16ху+64у²);     

3(x-8y)2

3(x-8y)(x+8y)

Запитання 26

Розкласти на множники: 2х³-16у³;

варіанти відповідей

2(х³-8у³);

2(x-2y)(x2+4xy+4y2)

2(x+2y)(x2+2xy+4y2)

2(x-2y)(x2+2xy+4y2)

Запитання 27

Розкласти на множники: а+4b+а²-16b²; 

варіанти відповідей

(a+4b)(a2-16b2)

(a+4b)2(a-4b)

(a+4b)(1+a-4b)

(a+4b)(1+a+4b)

Запитання 28

Розкласти на множники: х²+2ху+у²-64

варіанти відповідей

(x+y)2-82

(x+y-8)2

(x+y+8)(x+y-8)

(x+2)(y-6)

Запитання 29

Розв´яжіть рівняння: 7х³-28х=0

варіанти відповідей

0

2

-2

4

Запитання 30

Розв´яжіть рівняння: 25х³+20х²+4х=0                 


варіанти відповідей

0

-⅖

1,25

-1,25

Запитання 31

Розв´яжіть рівняння: х³+4х²-4х-16=0

варіанти відповідей

0

4

2

-2

-4

Запитання 32

Спростіть вираз       (1-2х)(1+2х+4х²) і знайдіть його значення при х= - ½

варіанти відповідей

2

-2

0

1

Запитання 33

Знайдіть значення (х+у)2, якщо х-у=5, ху=2

варіанти відповідей

29

33

25

-25

Запитання 34

Розкласти на множники : 7ху-14х-7у+14

варіанти відповідей

(7х-7)(у-2)

7(х-1)(у-2)

7х(у-2)

7(х+1)(у-2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест