Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати.

Додано: 4 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
8 запитань
Запитання 1

Як позначається питомий опір речовини?

варіанти відповідей

R

l

S

ρ

Запитання 2

Довжина провідника збільшилась у 3 рази. Як змінився опір провідника?

варіанти відповідей

опір провідника збільшився в 3 рази

опір провідника зменшився в 3 рази

опір провідника залишився незмінним

опір провідника збільшився в 9 разів

опір провідника зменшився в 9 разів

Запитання 3

Використовуючи таблицю питомих електричних опорів, укажіть правильне розташування речовин у порядку зростання їх питомих опорів.

варіанти відповідей

олово, срібло, графіт, залізо

залізо, срібло, графіт, олово

срібло, залізо, олово, графіт

графіт, олово, залізо, срібло

Запитання 4

Що показує питомий опір речовини, з якої виготовлений провідник, в міжнародній системі одиниць?

варіанти відповідей

опір провідника довжиною 1м  і площею перерізу 1м2

опір провідника довжиною 1м  і площею перерізу 1мм2

опір провідника довжиною 1м і діаметром 1мм

опір провідника довжиною 1м і діаметром 1м

Запитання 5

Задача (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі). Потрібно виготовити реостат на 5 Ом з нікелінового дроту площею поперечного перерізу 0,2 мм2. Якої довжини дріт потрібен для цього (отриманий результат округлити до десятих)?

варіанти відповідей

2,5 м

2,1 м

2,4 м

2,3 м

2,2 м

Запитання 6

Як називається пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі?

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Реостат

Запитання 7

Задача (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі). Обчисліть силу струму в мідному дроті, який має довжину 10 м і площу поперечного перерізу 0,5 мм2; напруга на кінцях дроту становить 34 мВ.

варіанти відповідей

0,2 А

0,1 А

0,1 Ом

10 Ом

10 А

Запитання 8

Оберіть умовне позначення реостата на схемах.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест