"Розстріляне відродження". Проза.

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 47 разів
40 запитань
Запитання 1

2.За жанром «Я (Романтика)»

                            

          

варіанти відповідей

А етюд 

 Б новела                    

 В оповідання

Г роман   

Запитання 2

.Твір «Я (Романтика)» присвячено(1б.)

                    

варіанти відповідей

А Кононівським полям  

   Б «Іскрєннєму моєму Якову де Бальмену»

В «Цвітові яблуні"

Г Любові всевишній

Запитання 3

4.Про кого з персонажів твору «Я (Романтика)» йдеться: «...Низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс...нагадує каторжника, i... не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки»?

                         

   

варіанти відповідей

А про дегенерата  

Б «Я»         

 В доктора Тагабата

Г Андрюшу     

Запитання 4

5. Головні події новели М. Хвильового «Я (Романтика)» відбуваються

     

            

варіанти відповідей

A на майдані 

 Б  у княжому палаці        

   В у сільській раді

Г у лісі    

Запитання 5

Укажіть назву літературно-мистецького угруповання, до якого належав Микола Хвильовий?


варіанти відповідей

МАРС

  ВАПЛІТЕ

  "Біла студія"

  "Нова генерація"

Запитання 6

Умовна назва "розстріляне відродження " або "червоний ренесанс" означає


 

  

варіанти відповідей

 період 20-30-х років ХХ ст., коли в Україні розквітла творчість талановитих митців різних стильових напрямків;

 період 20-30-х років ХХ ст., коли в Україні розвивається нова хвиля модернізму;

період 20-30-х років ХХ ст., коли представники української інтелігенції, зокрема митці слова, підтримували ідеї червоної революції;

  назву літературно-мистецької генерації митців, яка брала участь у розбудові української літератури та національної історії, але була жорстоко знищена тогочасною тоталітарною системою.

Запитання 7

Хто став ініціатором літературної дискусії 1925-1928р.р.? 

  

 

варіанти відповідей

 Михайло Яловий;

Микола Зеров;

Сергій Пилипенко

 Микола Хвильовий

Запитання 8

Піком масових репресій проти української інтелігенції став рік


 

 

 

  

варіанти відповідей

1928

 1925

1937

 1934

Запитання 9

Кульмінацією новели «Я(Романтика)» є: 

варіанти відповідей

погроза розстріляти Андрюшу, якщо він покине трибунал;

суд над жінкою в траурі й чоловіком у пенсне;

розстріл чекістом своєї матері;

розстріл черниць;

Запитання 10

У новелі «Я(Романтика)» передусім засуджується

варіанти відповідей

садизм членів «чорного трибуналу комуни»

революційний більшовицький фанатизм

невпевненість у собі в найважливіші моменти життя

вандалізм нової влади.

Запитання 11

Сторожами своєї душі «Я» називає


варіанти відповідей

матір і черниць

ідеали революції

Андрюшу й дегенерата

дегенерата й доктора Тагабата

Запитання 12

За жанром "Майстер корабля" Ю.Яновського


 

варіанти відповідей

 Філософський роман

  Історичний роман

 Мариністичний роман

  Пригодницький роман

Запитання 13

"Листи написано на шістнадцяти сторінках жовтого шершавого паперу. Він точить легенький запах, що, як нитка диму, колихається, коли листа читати." Хто писав листи? (Твір Ю.Яновського "Майстер корабля")


 

 

 

  

варіанти відповідей

 Богдан

 Тайах

То-Ма-Кі

Сев

Запитання 14

Укажіть, яке місто називають " Голлівуд на березі Чорного моря".


  

варіанти відповідей

  Одесу

 Очаків

  Черноморськ

Кароліно-Бугаз

Запитання 15

Укажіть рядок, у якому характеристика стосується роману "Майстер корабля" Ю. Яновського


  

варіанти відповідей

в основі роману - життя в СРСР у 1920—1930 рр., мистецькі організації, побут городян, репресії, долі митців тощо.

  в основі роману - світовий мотив підкорення людиною міста

  в основі роману — власний досвід роботи письменника на кіно­студії в 1925-1927 рр.

  в основі роману - спогади письменника про своє дитинство, про зв’язок з народом і рідною землею.

Запитання 16

Укажіть, хто виконав обкладинку до першого видання “Майстра корабля” . На ній було зображено вітрильник, який ніби летить над морем і нагадує своїми контурами жіноче обличчя східного типу — героїні твору балерини Тайах .


варіанти відповідей

  П. Нечеса

   Г. Гричер

  О.Довженко

  В. Кричевський

Запитання 17

Однією із сюжетних ліній твору "Майстер корабля" Ю.Яновського є любовний трикутник. Назвіть його.


 

варіанти відповідей

 Килина, Мавка, Лукаш

  Надійка, Степан, Зіна

 То-Ма-Кі, Тайах, професор

 То - Ма - Кі, Тайах, Сев

Запитання 18

Ідею твору "Майстер корабля" Ю.Яновського визначено в рядку:


 

 

 

варіанти відповідей

 утвердження неперервності руху життя

 розкриття ролі мистецтва, що окрилює людину

 значення слова у житті людини, сутність поетичного мистецтва

 утвердження волі до життя, бажання протистояти випробуванням долі

Запитання 19

Роман «Місто» В.Підмогильного за жанром


варіанти відповідей

історичний

мариністичний

урбаністичний

пригодницький

Запитання 20

Темою твору В. Підмогильного «Місто» є:


  

варіанти відповідей

психологічна трансформація вихідця з села в умовах міста, народження письменника

змалювання важкої жіночої долі

зіставлення світу селян і світу містян в їх гармонійних і дисгармонійних взаєминах

змалювання урбаністичних пейзажів та метушливого життя містян

Запитання 21

У романі В.Підмогильного «Місто» Степан Радченко, «завойовуючи» місто, змінює

  

варіанти відповідей

прізвище й національність

 професію й літературні вподобання

  помешкання, одяг, жінок

 політичні й національні переконання

Запитання 22

Роман «Місто» закінчується реченням


варіанти відповідей

Будь благословен час, коли родиться світло життя!

Тоді, у тиші лампи над столом, писав свою повість про людей.

Ідучи потупивши голову, він снував невиразні думки про помсту.

У місто вливається свіжа кров села, що змінить його вигляд та істоту.

Запитання 23

Композиційними особливостями новели "Я (Романтика)" є

варіанти відповідей

розповідь від третьої особи, дві частини, два прологи

розповідь від третьої особи, лірико-романтичний зачин, три частини

розповідь від першої особи, дві частини, два прологи

лірико-романтичний зачин, три частини, розповідь від першої особи

монолог, дві частини, твір починається кульмінацією

Запитання 24

Творчість Юрія Яновського пов'язана з красним письменством і

варіанти відповідей

скульптурою

живописом

музикою

кіно

Запитання 25

Твору "Майстер корабля" властиві ознаки

варіанти відповідей

реалізму

футуризму

класицизму

неоромантизму

Запитання 26

З Італією у романі "Майстер корабля" пов'язане життя

варіанти відповідей

Сева

Тайах

Богдана

То-Ма-Кі

Запитання 27

"Майстер корабля" є ліричною сповіддю про минуле сімдесятирічного

варіанти відповідей

хазяїна трамбака

Директора

То-Ма-Кі

Сева

Запитання 28

«Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола…» є епіграфом твору:

варіанти відповідей

«Майстер корабля»

«Мина Мазайло»

«Моя автобіографія»

«Місто»

Запитання 29

У літературному розумінні поведінковий стан людей, вихідців із села, які стають міськими жителями, однак перебувають у межовому, перехідному стані називають:

варіанти відповідей

маргінальність

психологізм

екзистенціалізм

скепсис

Запитання 30

Якому персонажу роману "Майстер корабля" відповідає сюжетна лінія: "приїзд до Міста на посаду редактора - зйомки фільму про зустріч дипломатів - обговорення сценарію до фільму- лікування в госпіталі після поранення"?

варіанти відповідей

То-Ма-Кі

Сев

Богдан

Тайах

Запитання 31

Якому персонажу відповідає сюжетна лінія: "поставив невеличку комедію, “блискуче провалився” - працює над новим фільмом про корабель - освідчився Тайах"?

варіанти відповідей

То-Ма-Кі

Сев

Богдан

Професор

Запитання 32

У романі «Майстер корабля» розповідь ведеться від (першої особи)...

варіанти відповідей

сімнадцятирічного художника

сімдесятирічного кіномайстра

шістдесятирічного актора

п'ятдесятирічного моряка

Запитання 33

Головною ідеєю твору «Я (Романтика)» є 
варіанти відповідей

 А засудження революційного фанатизму 

Б зображення людини в кризовій ситуації 

В оспівування революційної романтики 

 Г утвердження ідеалів більшовизму 

Д змалювання тяжкої жіночої долі 

Запитання 34

Про якого персонажа йдеться в рядках «Цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою — “розстрілять”, завше мнеться»?


 варіанти відповідей

А Андрюша

Б дегенерат 

В месія 

Г Тагабат 

Д «Я»

Запитання 35

Організатором якого літературного угруповання був В.Підмогильний?

варіанти відповідей

"Молодняк"

ВАПЛІТЕ

"Плуг"

"Ланка"

Запитання 36

Одним з основних гасел літературної дискусії 1925-28 років було

варіанти відповідей

"У справжньому творі має бути думка, а не бездарні візерунки"

"Прогрес мистецтва доводять факти, а не логічні доводи"

"Геть від Москви! Дайош психологічну Європу!"

"В суперечках народжується істина"

Запитання 37

Справжнє ім'я та прізвище Миколи Хвильового

варіанти відповідей

Микола Фітільов

Юрій Яновський

Павло Губенко

Валер'ян Підмогильний

Григорій Стрілець

Запитання 38

Справжнє ім'я та прізвище Лорда Лістера

варіанти відповідей

Микола Фітільов

Юрій Яновський

Григорій Стрілець

Павло Губенко

Валер'ян Підмогильний

Запитання 39

Позначте героїв твору "Майстер корабля" Юрія Яновського

варіанти відповідей

То-Ма-Кі

Тайах

Борис

Надійка

Андрюша

Богдан

Зоська

Сев

Запитання 40

Заручника системи та його внутрішнє роздвоєння між гуманізмом і відданістю революції змальовано у творі , який

варіанти відповідей

називають урбаністичним

має декілька епіграфів

присвячено "Цвітові яблуні"

є атобіографічний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест