Розв'язування компетентнісних задач, виконання навчальних проектів

Додано: 11 травня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 460 разів
12 запитань
Запитання 1

Проекти бувають

варіанти відповідей

державні

колективні

індивідуальні

персональні

приватні

загальні

Запитання 2

прект - це

варіанти відповідей

скоординована діяльність людини (групи людей), спрямована на досягнення певного результату

скоординована діяльність людини (групи людей), спрямована на досягнення повного результату

скоординована діяльність людини (групи людей), спрямована на досягнення результату з покращення життя і діяльності суспільства

діяльність людини (групи людей), спрямована на досягнення найкращого суспільного під'єму, рівності і добробуту

Запитання 3

компетентнісними називають задачі ....

варіанти відповідей

з різних галузей діяльності людини, які потребують від людини вміння використовувати набуті знання на практиці. їх розв'язок полягає у вирішенні деякої життєвої проблеми із застосуванням знань, умінь та навичок, які ви отримали на уроках з різних предметів. 

які потребують від людини вміння, знання на практиці,. умінь та навичок.

які ррізними діями приводять до покращення та поліпшення умов існування людини у соціумі та повсякденному житті. 

Запитання 4

Етапи розв'язування компетентнісних задач:

варіанти відповідей

Змістовий аналіз формулювання задачі, пошук інформаційних матеріалів, побудова інформаційної моделі задачі, вибір засобів опрацювання даних, опрацювання даних, подання результатів розв'язування задач

загальний, недеталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної мети.


Змістовий аналіз формулювання задачі, вибір засобів опрацювання даних, опрацювання даних, досягнення результату

аналіз задачі, пошук матеріалів, побудова задачі, опрацювання даних, пред'явленнярезультату розв'язування задач

Запитання 5

Побудувати інформаційну модель задачі ....

варіанти відповідей

скласти план та опис розв'язування задачі, визначити послідовність дій, що приведуть до виконання поставленого завдання.

скласти план розв'язування задачі, що приведуть до виконання поставленого завдання.

скласти опис поставленої задачі, визначити всі напрями дій, що приведуть до виконання поставленого завдання.

скласти план та опис задачі, яка поставлена перед виконавцем та опреділити послідовність виконання

Запитання 6

Здійснення опрацювання даних 

варіанти відповідей

застосування вибраних програмних засобів для реалізації плану розв'язування задачі, описаного в інформаційній моделі задачі. 


означає скласти план та опис розв'язування задачі, визначити послідовність дій

загальний, недеталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної мети.


Запитання 7

Здійснення опрацювання даних 


варіанти відповідей

передбачає застосування вибраних програмних засобів для реалізації плану розв'язування задачі, описаного в інформаційній моделі задачі. 


залежно від поставленого завдання та наявних матеріалів. Засобами може бути


розв'язування задачі відповідно до аудиторії означає розробити підсумковий документ, у якому відображається хід і результати розв'язування задачі, та презентувати його визначеній аудиторії.

Запитання 8

Для подання результатів розв'язання задачі потрібно визначити, які засоби для цього може бути використано.


варіанти відповідей

Редактор презентацій, текстовий редактор, табличний процесор, публікації, анімаційний редактор

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Paint

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Windows, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Speshial Program.

Редактор презентацій, текстовий редактор, графічний редактор, табличний процесор, публікації

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Windows, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Speshial Program, Paint, One Note

Запитання 9

Види проектів за типом діяльності:

варіанти відповідей

Дослідницькі проекти

Творчі проекти

Рольові й ігрові проекти

Інформаційні проекти

практичні проекти

фірмові проекти

вивчальні проекти

Запитання 10

Види проектів за предметно-змістовною ділянкою


варіанти відповідей

Монопроекти

Міжпредметні проекти

Внутрішні або регіональні проекти (у межах однієї країни)


Міжнародні проекти 


Парні проекти 


Групові проекти


Запитання 11

Види проектів за характером контактів:варіанти відповідей

Монопроекти

Міжпредметні проекти

Міжнародні проекти 

Групові проекти

Індивідуальні проекти

Внутрішні або регіональні проекти (у межах однієї країни). 


Запитання 12

Види проектів за кількістю учасників:

варіанти відповідей

Міжпредметні проекти

Монопроекти

Міжнародні проекти 

Внутрішні або регіональні проекти (у межах однієї країни). 

Індивідуальні проекти

Групові проекти

Парні проекти 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест