23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Розв'язування прямокутних трикутників

Тест на визнасеня істинності чи хибності твердженнь, які є опорними фактами теми "Розв'язування прямокутних трикутників"

Додано: 9 червня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Висота, проведена до гіпотенузи, ділить трикутник на три подібних трикутника

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 2

Гіпотенуза більша за будь-який катет

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 3

Якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то синуси цих кутів рівні

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 4

Катет прямокутного трикутника менший за гіпотенузу, тому синус і косинус гострого кута не більші за 1

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 5

Катет дорівнює добутку гіпотенузи на синус прилеглого до нього кута

варіанти відповідей

Вірю

Не ірю

Запитання 6

Розв'язати прямокутний трикутник означає знайти його всі сторони і кути за відомими сторонами ікутами

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 7

Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотунузу

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 8

Квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи і проекції цього катета на гіпотенузу

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 9

Основна тригонометрична тотожність має вигляд:

sin2α + cos2α = 1

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 10

Котангенс - це відношення прилеглого кута до протилежного

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 11

Гіпотенуза дорівнює відношенню катета до синуса протилежного йому кута

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю

Запитання 12

Синус 300 дорівнює 0,5

варіанти відповідей

Вірю

Не вірю