Вхідне діагностування

Додано: 29 серпня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 141 раз
12 запитань
Запитання 1

Фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки, називається…

варіанти відповідей

відрізком

трикутником

чотирикутником

прямокутником

Запитання 2

Промінь, який виходить з вершини кута, проходить між його сторонами і ділить його навпіл, називається…

варіанти відповідей

медіаною

бісектрисою

висотою

відрізком

Запитання 3

Якщо в трикутнику два кути рівні, то він…

варіанти відповідей

рівносторонній

різносторонній

прямокутний

рівнобедрений

Запитання 4

Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину…

варіанти відповідей

висот

бісектрис

серединних перпендикулярів

медіан

Запитання 5

Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони, називається…

варіанти відповідей

висотою

бісектрисою

дотичною

медіаною

Запитання 6

Сторона прямокутного трикутника, що лежить проти прямого кута, називається…

варіанти відповідей

катетом

гіпотенузою

основою

висотою

Запитання 7

Які з прямих, зображених на рисунку, паралельні?

варіанти відповідей

a і b

c і d

b і c

a і d

Запитання 8

Укажіть геометричне місце точок, рівновіддалених від сторін даного кута.

варіанти відповідей

Бісектриса цього кута

Перпендикуляр до однієїі з сторін кута

Довільна пряма, що проходить через вершину кута

Кут, що дорівнює даному

Запитання 9

Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Рівні кути, що мають спільну вершину, є вертикальними

Якщо сума кутів дорівнює 180°, то вони суміжні

Якщо кути рівні, то вони вертикальні

Якщо суміжні кути рівні, то вони прямі

Запитання 10

Яка з точок є центром вписаного в довільний трикутник кола?

варіанти відповідей

Точка перетину бісектрис трикутника

Точка перетину висот трикутника

Точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника

Точка перетину медіан трикутника

Запитання 11

Укажіть катети прямокутного трикутника MNK, у якого ∠N = 90°.

варіанти відповідей

MN, MK

NK, KM

визначити неможливо

MN, NK

Запитання 12

Яке взаємне розташування двох кіл з радіусом 5 см і 10 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 20 см?

варіанти відповідей

Не мають спільних точок

Перетинаються у двох точках

Збігаються

Дотикаються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест