Розв'язування задач (обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку)

6 запитань
Запитання 1

В реакцію вступають 2 моль натрій гідроксиду і 3 моль сульфур (ІV) оксиду. Вкажіть назву солі, що утворилась і назву речовини, яка була взята у надлишку:

варіанти відповідей

натрій гідрогенсульфат

натрій гідрогенсульфіт

натрій сульфіт

натрій сульфат

натрій гідроксид

сірчистий газ

Запитання 2

До 560 г 40%-го розчину калій гідроксиду додали 2,5 моль ферум (ІІ) сульфату. Визначити кількість (моль) осаду, що утворився:

варіанти відповідей

1,25

4

2,5

2

Запитання 3

Змішали розчини ортофосфатної кислоти та калій гідроксиду із вмістом речовини відповідно 1,25 і 2,5 моль. Укажіть кількість речовини та назву отриманої солі:

варіанти відповідей

калій гідрогенортофосфат

калій дигідрогенортофосфат

калій ортофосфат

7,5

2,5

1,25

Запитання 4

Укажіть масу (г) середньої солі, яка утворилась при взаємодії 3 моль літій гідроксиду з 2 моль сульфатної кислоти:

варіанти відповідей

104

208

110

220

312

330

Запитання 5

Визначити об'єм газу (л), який утворився при взаємодії 11,2 л азоту з воднем кількістю 2 моль:

варіанти відповідей

11,2

22,4

44,8

67,2

Запитання 6

В реакцію вступають залізо масою 168 г і хлор об'ємом 67,2 л. Вкажіть назву і масу солі (г), що утворилась:

варіанти відповідей

ферум (ІІІ) хлорид

ферум (ІІ) хлорид

127

487,5

325

254

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест