Розв’язування задач, самостійна робота 15.02

Додано: 15 лютого
Предмет: Фізика, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Вибрати перше положення МКТ будови речовини з поданих тверджень.

варіанти відповідей

У будь-якому агрегатному стані речовина є суцільною

Усі речовини скаладаються з частинок ( атомів, молекул)

Тіло не можна розділити на частинки

Запитання 2

Вибрати друге положення МКТ

варіанти відповідей

Атоми рухаються хаотично.

Молекули газу чинять тиск, під час удару

Молекули рухаються направлено, вдовж горизонталі, вертикалі.

Атоми і молекули речовини знаходяться в безперервному русі

Запитання 3

1 моль - кількість речовини, в якій міститься стільки ж атомів або молекул, скільки атомів міститься у Карбоні масою...

варіанти відповідей

0,012 г

0,012 кг

0,012 мг

інша відповідь

Запитання 4

В одному молі будь- якої речовини міститься одне й те саме число атомів або молекул. Це число називається...

варіанти відповідей

стала Планка

стала Авогадро

стала Больцмана

стала Фарадея

Запитання 5

Де більше атомів в 0,5 молях золота, або в 0,5 молях урану?

варіанти відповідей

золота

урана

однакова кількість

інша відповідь

Запитання 6

Молярна маса речовини дорівнює 0,018 кг /моль. Яка це речовина ?

варіанти відповідей

Вода

Аргон

Угарний газ

Флуор

Запитання 7

Визначити масу молекули чадного газу ( СО ).

варіанти відповідей

3⋅10-23 г

3⋅10-23 кг

3⋅10-26 кг

3⋅10-26 г

Запитання 8

Молекула речовини не може складатися з:

варіанти відповідей

1 атома

3/2 атома

100 атомів

10 000 атомів

Запитання 9

На поверхню води впала крапля олії і розтеклася, утворивши тонку плівку.За допомогою цього досліду можна оцінити...

варіанти відповідей

розмір молекули води

розмір молекули олії

швидкість руху молекул води

силу взаємодії молекул плівки

Запитання 10

Визначте масу однієї молекули, кількість речовини та кількість молекул у 1 кг HNO3

варіанти відповідей

1*10-25 кг;16 моль; 9,6*1024

1*1025 кг;16 моль; 9,6*10-24

1*10-25 кг; 6 моль; 9,6*1024

18*10-25 кг;1 моль; 10*10-24

Запитання 11

Налитий у склянку спирт (C2H5OH) масою 200г повністю випарувався за 5 діб. Скільки в середньому молекул етилового спирту вилітало з його поверхні за 1 секунду?

варіанти відповідей

6*1018

6*10-18

2,6*1018

2,6*10-18

Запитання 12

У якій воді швидше розчиняється шматочок цукру: у гарячій чи у холодній?

варіанти відповідей

у гарячій

у холодній

різниці немає

немає правильної відповіді

Запитання 13

Дифузія відбувається завдяки тому, що 

варіанти відповідей

Молекули нерухомі

Молекули безперервно хаотично рухаються

Молекули не зіштовхуються між собою

Всі молекули рухаються в одному напрямку

Запитання 14

За якими формулами можна визначити кількість речовини?

варіанти відповідей

N/NA

m/N

m/M

MN

m0N

Запитання 15

Яка молярна маса озону О3 (кг/моль)?

варіанти відповідей

8 * 10-3

16 * 10-3

48 * 10-3

32 * 10-3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест