Розв’язування задач, самостійна робота 21.11

Додано: 21 листопада
Предмет: Фізика, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

Механічним рухом називається...

варіанти відповідей

будь-який рух

рух механічних тіл

зміна з часом положення тіла (або його окремих частин) в просторі відносно інших тіл

Запитання 2

Виберіть складові системи відліку (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

годинник

тіло, яке рухається

тіло відліку

система координат, пов'язана з тілом відліку

система координат, пов'язана з тілом, яке рухається

Запитання 3

Фізична модель тіла, розмірами і формою якого в умовах даної задачі можна знехтувати, - це...

варіанти відповідей

матеріальна точка

тіло відліку

тіло, що рухається

будь-яке тіло

Запитання 4

Уявна (або видима) лінія, вздовж якої рухається тіло (матеріальна точка), - це...

варіанти відповідей

шлях

переміщення

пряма

траєкторія

Запитання 5

Визначити швидкість тіла на ІІ ділянці шляху

варіанти відповідей

10 м/с

5 м/с

15 м/с

2,5 м/с

Запитання 6

На прямолінійній ділянці шляху товарний поїзд рухається зі швидкістю 72 км/год, а пасажирський - 20 м/с. Який з поїздів рухається швидше?

варіанти відповідей

товарний

пасажирський

швидкості обох поїздів однакові

Запитання 7

Як називається криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні проміжки часу проходить однаковий шлях?

варіанти відповідей

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Нерівномірний рух

Рівномірний прямолінійний рух

Криволінійний рух

Запитання 8

Визначте швидкість руху потяга, який за 3 хв пройшов 4,5 км.

варіанти відповідей

10 м/с

25 м/с

40 м/с

1,5 м/с

Запитання 9

Якою літерою позначається швидкість?

варіанти відповідей

v

s

l

t

Запитання 10

Яка одиниця вимірювання швидкості в СІ

варіанти відповідей

м/с

км/с

км/год

м/год

Запитання 11

Яка формула для обчислення швидкості руху тіла?

варіанти відповідей

v = s/t

v = s*t

s= vt

s = v/t

Запитання 12

За графіком швидкості прямолінійного руху визначити шлях, який пройшло тіло за 4 секунди

варіанти відповідей

480 м

480 дм

48 м

48 км

Запитання 13

Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 70 км/год, а потім ще 2 год зі швидкістю 50 км/год. Яка середня швидкість на всьому шляху? 

варіанти відповідей

50 км/год

62 км/год

150 км/год

60 км/год

Запитання 14

Автомобіль проїхав 60 км за 1 год, а потім ще 240 км за 5 год. Яка середня швидкість на всьому шляху? 

варіанти відповідей

50 км/год

75 км/год

150 км/год

60 км/год

Запитання 15

Формула для знаходження швидкості при нерівномірному русі має вигляд: 

варіанти відповідей
Запитання 16

Виберіть дві правильні відповіді. За характером руху тіла механічний рух буває:

варіанти відповідей

рівномірний

 

 

  

 прямолінійний

 нерівномірний

криволінійний

Запитання 17

Рух називається нерівномірним, якщо тіло за

варіанти відповідей

Рівні інтервали часу долає однаковий шлях


 

 Рівні інтервали часу долає різний шлях

 

 Різні інтервали часу долає різний шлях

Запитання 18

Виберіть дві правильні відповіді. За формою траєкторії механічний рух буває:

варіанти відповідей

Прямолінійний     

     

  

  Рівномірний 

Нерівномірний      


  Криволінійний

Запитання 19

Рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях 

варіанти відповідей

Рівномірний рух

Середня швидкість руху тіла

Нерівномірний рух

Криволінійний рух

Запитання 20

Як називається фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях було подолано?

варіанти відповідей

переміщення

довжина

швидкість

час

Запитання 21

Прилад для вимірювання швидкості

варіанти відповідей

динамометр

рулетка

годинник

спідометр

Запитання 22

Формула швидкості руху

варіанти відповідей

v=l/t

v=l⋅t

l=v/t

l=vt

Запитання 23

Перетворіть одиниці вимірювання в м/с

90км/год

варіанти відповідей

90м/с

9000м/с

25м/с

2500м/с

Запитання 24

Перетворіть одиниці вимірювань в м

12,5 км

варіанти відповідей

1250 м

125 м

12500 м

125000 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест