29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Розв'язування задач з використанням масової частки розчиненної речовини (7кл.).

Поняття масової частки розчиненої речовини та її знаходження

10 запитань
Запитання 1

Що показує масова частка розчиненої речовини?

варіанти відповідей

кількість розчину

масу розчиненої речовини в 100 г розчину

масу розчину + масу речовини

масу розчинника в розчині

Запитання 2

Як знайти масу розчину?

варіанти відповідей

m(розчину) = m(розчиненої речовини) : w(розчиненої речовини)

m(розчину) = m(розчиненої речовини) ⋅ w(розчиненої речовини)

m(розчину) = m( речовини) + m(води)

m(розчину) = m( речовини) + m(розчиника)

Запитання 3

Обчисліть задачу та оберіть правильну відповідь.

Яку масу магній хлориду MgCL2 та води треба взяти для приготування розчину 220г із масовою часткою (W) 0,2?

варіанти відповідей

m (MgCL2)= 22 г ; m (Н2О) = 176 г

m (MgCL2) = 44 г ; m (Н2О) = 176 г

m ( MgCL2) = 44 г ; m (Н2О) = 156 г

m ( MgCL2) = 64 г ; m (Н2О) = 156 г

Запитання 4

Знайдіть правильну відповідь, розв'язавши задачу.

У розчині масою 200 г міститься сульфатна кислота Н2SO4 масою 18 г.

Визначте масову частку кислоти в розчині ( у частках одиниці та у відсотках)

варіанти відповідей

0,08 ; 8 %.

0,9 ; 9 %.

0,09 ; 9 %.

0,8 ; 8 %.

Запитання 5

У воді масою 170 г розчинили кухону сіль NaCL масою 40 г.

Знайдіть масу розчину та оберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

180 г

200 г

210 г

130 г

Запитання 6

У воді масою об'ємом 240 мл розчинили цукор масою 80 г. Яка масова частка цукру в розчині, якщо ми знаємо, що густина води ( ρ ) завжди дорівнює 1 г/мл. ? Виберіть правильні дії.

варіанти відповідей

Wр.р. = 80/240 = 0,33 або 33%

Wр.р. = 80/320 = 0,25 або 25%

mрозчину = 240 - 80 = 160 г

mрозчину = 240 + 80 = 320 г

 m(води) = V / ρ = 240 / 1 = 240 г

Запитання 7

Чому дорівнює маса калій хлориду KCl у розчині масою 320 г, з масовою часткою розчиненої речовини 3%. Оберіть правильну дію.

варіанти відповідей

 m (KCl) = 3 • 320 = 960 г

m (KCl) = 0,03 • 320 = 9,6 г

m (KCl) = 0,3 • 320 = 96 г

Запитання 8

Яка маса солі і води потрібна для приготування розчину масою 250 г з масовою часткою солі 10%. Оберіть правильні дії.

варіанти відповідей

m(води) = 250 - 25 = 225 г

m(солі )= 10 • 250 =2500 г

 m(води) = 250 - 10 = 240 г

m(солі) = 0,1 • 250 = 25 г

Запитання 9

Знайдіть масу розчину, якщо маса солі в ньому складає 45 г, а масова частка солі дорівнює 18%. Оберіть правильну дію.

варіанти відповідей

m(розчину) = 45 • 18 = 810 г

m(розчину) = 45 • 0,18 = 8,1 г

m(розчину) = 45 / 18 = 2,5 г

m(розчину) = 45 / 0,18 = 250 г

Запитання 10

Скільки глюкози і води треба взяти, щоб виготовити розчин масою 100г з масовою часткою глюкози 40%. Оберіть правильні дії.

варіанти відповідей

m(глюкози) = 40 • 100 = 4000 г

 m(води) = 100 - 40 = 60 г

m(води) = 100 + 40 = 140 г

m(глюкози) = 0,4 • 100 = 40 г

 m(розчину) = V / ρ = 100 / 1 = 100 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест