7 клас 5 травня Демченко Класна робота"Розв’язування задач за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними."

Тест виконано: 1 раз
7 запитань
Запитання 1

№3

У класі 32 учні. Дівчат на 2 менше, ніж хлопців. Яка із наведених систем рівнянь відповідає цій умові, якщо через х позначили кількість дівчат, а через у – кількість хлопців ?

варіанти відповідей

{x + y = 32;   x – y = 2


{x + y = 32;   y - x = 2


{x – y = 32;   x + y = 2


{xy = 32;   x + y =2

Запитання 2

№4

Різниця двох чисел дорівнює 12 і одне з них утричі більше від іншого. Яка із наведених систем рівнянь відповідає цій умові, якщо більше число позначили через х, а менше – через у?варіанти відповідей

{x – y = 12;   x = 3y


{у – х = 12;   y = 3x


{x – y = 3;   x = 12y


{x - y = 12;  y = 3x

Запитання 3

№5

Оленка заплатила 30 грн. за 3 зошити та 2 олівці, а за такі ж 4 олівці і 1 зошит Сашко заплатив 25 грн. Скільки коштує один зошит і скільки один олівець, якщо ціну одного зошита позначили через a грн., а ціну одного олівця b грн. Яка із наведених систем рівнянь відповідає цій умові?

варіанти відповідей

{3а + 2b = 30;  4a + b= 25

{2а + 3b = 30; a + 4b= 25

{3а + 2b = 30; a + 4b = 25

{2а + 3b = 25; 4a + b = 30

Запитання 4

№6

Периметр прямокутника дорівнює 35 см, а його довжина на 0,5 см більша від ширини. Знайти сторони прямокутника. Яка із систем рівнянь відповідає правильному розв᾽язанню задачі, якщо через p см позначили довжину прямокутника, а через r см – його ширину?

варіанти відповідей

{r - p = 0,5;  2⋅(p + r) = 35

{2⋅p ⋅ r = 0,5; (p + r) = 35

{p ⋅ r = 0,5;  2⋅(p + r) = 35

{p - r = 0,5;  2⋅(p + r) = 35

Запитання 5

№7

Катер за 3 год руху за течією і 5 год руху проти течії проходить 108 км. Знайти власну швидкість катера і швидкість течії, якщо за 6 год за течією він проходить стільки ж, скільки за 8 год проти течії.

Розв’язати задачу за допомогою системи рівнянь.

варіанти відповідей

власна швидкість катера 11 км/год і швидкість течії 7 км/год

власна швидкість катера 10 км/год і швидкість течії 4 км/год

власна швидкість катера 14 км/год і швидкість течії 2 км/год

власна швидкість катера 16 км/год і швидкість течії 12 км/год

Запитання 6

№8

У першому бідоні на 5 л молока більше, ніж у другому. Якщо з першого бідона перелити в другий 8 л молока, то в другому бідоні молока стане удвічі більше, ніж залишиться в першому. Скільки літрів молока було в кожному бідоні спочатку?

Розв’язати задачу за допомогою системи рівнянь.

варіанти відповідей

19 л молока у першому бідоні, 14 л у другому бідоні

20 л молока у першому бідоні, 15 л у другому бідоні

21 л молока у першому бідоні, 16 л у другому бідоні

22 л молока у першому бідоні, 17 л у другому бідоні

Запитання 7

№9

Фермерське господарство зібрало з двох ділянок 460 т гречки. Наступного року на першій ділянці врожайність збільшилась на 15%, а на другій – на 10%, і загальний урожай гречки становив 516 т. Скільки тонн гречки було зібрано з кожної ділянки за перший рік?

Розв’язати задачу за допомогою системи рівнянь.

варіанти відповідей

210 т гречки з першої ділянки, 250 т з другої

200 т гречки з першої ділянки, 260 т з другої

220 т гречки з першої ділянки, 240 т з другої

260 т гречки з першої ділянки, 200 т з другої

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест