18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Розвиток уявлень про природу світла

Додано: 19 січня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 151 раз
10 запитань
Запитання 1

Світло - це електромагнітні хвилі довжиною...

варіанти відповідей

меншою за 380 нм

більшою за 760 нм

від 380 нм до 760 нм

правильної відповіді немає

Запитання 2

Будь - яке фізичне тіло, атоми якого випромінюють світло називається...

варіанти відповідей

джерелом світла

генератором світла

лазером

інша відповідь

Запитання 3

Розділ оптики, який розглядає поширення, відбивання і заломлення світла, не пояснюючи природу світла, називається...

варіанти відповідей

геометрична оптика

хвильова оптика

квантова оптика

Запитання 4

Розділ оптики, який розглядає світло як електромагнітні хвилі певної частоти називається...

варіанти відповідей

геометрична оптика

хвильова оптика

квантова оптика

Запитання 5

Розділ оптики, який розглядає світло як потік частинок - фотонів, що мають енергію, але не мають маси, називається...

варіанти відповідей

геометрична оптика

хвильова оптика

квантова оптика

Запитання 6

Ісаак Ньютон - основоположник...

варіанти відповідей

корпускулярної теорії світла

хвильової теорії світла

квантової теорії світла

Запитання 7

Крістіан Гюйгенс - основоположник...

варіанти відповідей

корпускулярної теорії світла

хвильової теорії світла

квантової теорії світла

Запитання 8

"Світло - окремий випадок електромагнітних хвиль". Так вважав...

варіанти відповідей

І.Ньютон

К.Гюйгенс

М.Планк

Д. Максвелл

Запитання 9

Чи дійсно, одним із висновків корпускулярної теорії І.Ньютона є те, що швидкість поширення світла в речовині більша за швидкість поширення світла у вакуумі?

варіанти відповідей

Так

Ні

Не знаю

Запитання 10

Властивість природи, яка полягає в тому, що кожний окремий квант світла поводиться як частинка, а сукупність квантів поводиться як хвиля-це


варіанти відповідей

корпускулярно-хвильовий дуалізм

інтерференція

дифракція

поляризація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест