18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

СТО

Додано: 20 січня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Хто і коли створив СТВ?

варіанти відповідей


Альберт Ейнштейн 1915 року.

Альберт Ейнштейн 1905 року.

Ісаак Ньютон 1905 року

Ісаак Ньютон 1915 року

Запитання 2

Виберіть постулати СТВ

варіанти відповідей

Швидкість світла у вакуумі неоднакова в усіх інерціальних системах відліку і залежить від руху джерела світла.

Швидкість світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку і не залежить від руху джерела світла.


В усіх інерціальних системах відліку всі фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають однаково.

У різних інерціальних системах відліку фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають неоднаково.

Запитання 3

Яка максимально можлива швидкість поширення будь-якої взаємодії?

варіанти відповідей

3⋅109 м/с

300 000 км/год

300км/с


3⋅108 м/с

Запитання 4

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Час однаковий у будь-якій інерціальній СВ.

Одночасність двох подій відносна.


Час залежить від вибору СВ.

Події, що відбулися в одній СВ одночасно, в іншій СВ можуть бути розділені часовим проміжком.

Запитання 5

Виберіть формулу релятивістського закону додавання швидкостей.

варіанти відповідей

v = v1 + v2


Запитання 6

Чи суперечить релятивістський закон додавання швидкостей класичному закону додавання швидкостей?

варіанти відповідей

так, завжди суперечить

ні, при малих швидкостях релятивістський закон додавання швидкостей переходить у класичний закон


іноді

у деяких системах відліку

Запитання 7

При якій швидкості помітний релятивістський ефект скорочення довжини?

варіанти відповідей

7,9 м/с

 2,8⋅108 м/с

 7,9 км/с

2,9⋅108 м/с

Запитання 8

Як залежить тривалість події від вибору СВ?

варіанти відповідей

не залежить

час у рухомій СВ прискорюється


час у рухомій СВ уповільнюється


час у рухомій СВ уповільнюється в двічі

Запитання 9

Як обчислити енергію спокою?

варіанти відповідей

 E = m⋅c2

E = m⋅c3E = m⋅c

E = m/c2

Запитання 10

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

 якщо тіло нагрівають, то його маса зменшується

якщо тіло нагрівають, то його маса збільшується

якщо тіло охолоджують, то його маса збільшується

якщо тіло нагрівають, то його маса не змінюється

Запитання 11

Яка енергія спокою 1кг повітря?

варіанти відповідей

3⋅108 Дж

9⋅1016 Дж


9⋅108 Дж

3⋅1016 Дж

Запитання 12

У скільки разів зміниться маса тіла, якщо його енергія збільшиться у 0,01 раз?

варіанти відповідей

збільшиться у 0,0001 раз

 зменшиться у 0,0001 раз

збільшиться у 0,01 раз

зменшиться у 0,01 раз

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест