Розвязування прямокутних трикутників

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Розв′язати прямокутний трикутник за катетом і гострим кутом,: а = 2 см, α = 45°

варіанти відповідей

α=45 °, b = 3 см, c = 4 см

α=45°, b = 4 см, c = 4√2 см

 α=45°, b = 2 см, c = 2√2 см

α=45°, b = 3 см, c = 3√2 см

Запитання 2

Розв'язати прямокутний трикутник за 2-ма катетами: a = 8 см, b = 6 см.

варіанти відповідей

c = 10 см, α = 37°, β = 53°

с = 10 см, α = 53°, β = 37°

с = 14 см, α = 53°, β = 37°

с = 14 см, α = 37°, β =53°

Запитання 3

АВ = 10 см, cos А = 0,6 (див.рис.). Знайдіть sin В.

варіанти відповідей

8

6

4/3

0,6

Запитання 4

АВ = 10 см, cos А = 0,6 (див.рис.). Знайдіть  tg A.

варіанти відповідей

4/3

3/4

6

8

Запитання 5

У прямокутному трикутнику гіпотенуза 22 см,а косинус гострого кута 0,4.Знайти катет,прилеглий до цього кута

варіанти відповідей

8,8 см

8,8 км

0,88 см

88см

Запитання 6

Закінчіть речення: Катет, що лежить проти гострого кута, дорівнює добутку іншого катета на ... 

  

 

  

варіанти відповідей

синус цього кута

косинус цього кута

інший катет

 тангенс цього кута

Запитання 7

Катет, протилежний куту, дорівнює добутку гіпотенузи на ...

(завершити словесною і математичною мовою)

варіанти відповідей

a = c sin α

a = c cos α

a = с tg α

a = с ctg α

синус цього кута

косинус цього кута

тангенс цього кута

котангенс цього кута

Запитання 8

Гіпотенуза дорівнює частці від ділення катета на синус ...

(завершити словесною і математичною мовою)

варіанти відповідей

протилежного йому кута

прилеглого йому кута

с = a ∕ sin α

с = a ∕ sin β

Запитання 9

Розв′язати прямокутний трикутник за гіпотенузою і гострим куто: c = 10 см, α = 42°

варіанти відповідей

β=68°, a ≈ 8,69 см, b ≈ 5,43 см

 β=48°, a ≈ 6,69 см, b ≈ 5,43 см

β=118°, a ≈ 6,43 см, b ≈ 7,69 см

β=48°, a ≈ 6,69 см, b ≈ 7,43 см

Запитання 10

Розв'язати прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою: с = 10 см, а = 8 см.

варіанти відповідей

b = 18 см, α = 53°, β = 37°

b = 6 см, α = 53°, β = 37°

b = 18 см, α = 52°, β = 38°

b = 6 см, α = 54°, β = 36°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест