Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Енергія магнітного поля.

Додано: 30 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 244 рази
11 запитань
Запитання 1

Одиниця індуктивності в СІ:

варіанти відповідей

Ампер

Генрі

Вебер

Вольт

Запитання 2

Визначте магнітний потік, що пронизує котушку індуктивністю 0,6 Гн, якщо сила струму в ній дорівнює 5 А.

варіанти відповідей

3 Вб

5 Вб

3 В

30 Вб

Запитання 3

Яка ЕРС самоіндукції виникає в провіднику з індуктивністю 2,5 мГн під час рівномірної зміни сили струму від 3 А до 5 А за 0,25с?

варіанти відповідей

0,02В

2 Гн

2 В

0,04В

Запитання 4

Фізична величина, що характеризує магнітні властивості речовини, називається...

варіанти відповідей

магнітним потоком

магнітною індукцією

магнітною проникністю середовища

діелектричною проникністю середовища

Запитання 5

Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо…

варіанти відповідей

контур перебуває в однорідному магнітному полі

контур рухається поступально в однорідному магнітному полі

змінюється магнітний потік, що пронизує контур

магнітний потік, що пронизує контур, залишається сталим

Запитання 6

Які речовини використовують для виготовлення постійних магнітів?

варіанти відповідей

Геомагнетики

Феромагнетики

Діамагнетики

Парамагнетики

Запитання 7

Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 20 мс рівномірно змінюється від 2 мВб до 10 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

варіанти відповідей

0,04 В

4 В

0.4 В

40 В

Запитання 8

Індуктивність котушки залежить від:

варіанти відповідей

кількості витків

зовнішнього магнітного поля

сили струму в котушці

ЕРС самоіндукції, що виникає у витках котушки

Запитання 9

Закон електромагнітної індукції:

варіанти відповідей

Φ = ВSϲоsα

Ei = − ΔΦ/Δt

Eis = −L ΔI/Δt

Φ = LI

Запитання 10

Як зміниться енергія магнітного поля котушки, якщо сила струму збільшиться в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 11

ЕРС індукції в провіднику, що рухається в магнітому полі зі певною швидкістю, можна обчилити за формулою:

варіанти відповідей

 Ei = − NΔΦΔt

Ei = − NΔФ/Δt2

 Ei = BIvcosα

  Ei = Blvsinα

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест