18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Тест по темі: Психічна та духовна складові здоров'я

Додано: 12 лютого
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Дайте найбільш точну відповідь: постійне прагнення щодо розвитку власних здібностей і можливостей.

варіанти відповідей

 Самореалізація

 Самовизначення

 Ідентифікація

Запитання 2

Шляхи формування особистості

варіанти відповідей

Самопізнання, самовиховання, самоволодіння

 Самопізнання, самопідтримка, самовизнчення

 Самопризнання, самовиховання, самовизначення

 Самопізнання, самозбереження, самовиховання

 Самоприйняття, самовизначення, самовиховання

Самовизнання, самовиховання, самовизначення


 Самовиховання, самовизначення, самопізнання

Запитання 3


Зазначте які чинники впливають на самооцінку людини

варіанти відповідей

 Власна оцінка своєї діяльності

Рівень її домагань

 Співвіднесення реального та ідеального уявлення про економіку країни

Порівняння себе з іншими людьми

Думки інших людей

 Співвіднесення реального та ідеального уявлення про екологію

Запитання 4

Використовувати свої можливості в навчанні , праці , у спілкуванні з іншими людьми -це...

варіанти відповідей

 Самореалізація

 Самовизначення

Самопізнання

 Самовиховання

Самовизнання

 Саморозуміння

Запитання 5

Обрати групу професій об'єктом праці яких є живі організми

варіанти відповідей

людина - природа

людина - знакова система

людина -людина

людина -художній образ

Запитання 6

Здатність налагоджувати контакти, підтримувати здорові стосунки, бути приємним у спілкуванні, працювати в команді, ефективно розв’язувати конфлікти - це ...

варіанти відповідей

соціальна компетентність

врівноваженість

адекватність

Запитання 7

Самопізнання і формування позитивної самооцінки, самовизначення, саморегуляція, самоосвіта і самовиховання - це важливі компоненти

варіанти відповідей

характеру

самореалізації

світогляду

Запитання 8

Обрати групу професій об'єктом праці яких є люди, групи, колективи

варіанти відповідей

людина - природа

людина - людина

людина- художній образ

людина - техніка

Запитання 9

Які твердження щодо самореалізації в підлітковому віці є правильними?

 I. Для формування особистості надзвичайно важливою є самоорганізація.

II. Самореалізуватися — означає відобразити свій внутрішній світ у діяльності, показати його іншим людям.

III.Формування особистості здійснюється виключно в підлітковому віці.

варіанти відповідей

лише І та ІІ

І,ІІ та ІІІ

лише ІІ та ІІІ

лише І та ІІІ

Запитання 10

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали чинники, що впливають на самооцінку людини. Перший учень сказав, що на самооцінку людини впливає рівень її очікувань від себе, бо співставлення рівня своїх очікувань з реальними результатами своєї діяльності впливає на самооцінку. Інший учень вважав, що на самооцінку особистості впливають насамперед думки інших людей, бо людина орієнтується в своїй поведінці на оцінку групи. Хто з них правий?

варіанти відповідей

лише 1

лише 2

обидва праві

жоден не правий

Запитання 11

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали методи самоконтролю. Перший учень сказав, що самоконтроль поведінки — це контроль лише власних дій, а ось контролювати свої думки при цьому зовсім не обов’язково. Інший заперечив, що, навпаки, самоконтроль поведінки неодмінно передбачає вміння контролювати свої думки. Хто з них правий?

варіанти відповідей

обидва

лише 1

лише 2

обидва помиляються

Запитання 12

Дві учениці сперечалися про те, як стати блогером. Одна вважає, що ведення власного каналу не потребує особливих навиків, цим може займатися будь-хто, не здобуваючи освіти. Інша заперечила, що для того, щоб бути успішним блогером зі стабільним заробітком, потрібно мати і особисті якості-комунікабельність, харизму, вміння тримати увагу, ораторські здібності- , і певні професійні- вміння редагувати відео та фото, навики психолога, вміння правильно та грамотно будувати свою розповідь тощо. Хто з дівчат правий?

варіанти відповідей

лише 1

лише 2

обидві

обидві помиляються

Запитання 13

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

емоційне благополуччя людини - це невпевненість у собі, почуття незахищенності

емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку особистості, формуванню доброзичливого ставлення до інших людей

почуття людини не залежать від її взаємин з іншими людьми

Запитання 14

Сором - це емоція, яка:

варіанти відповідей

виникає в людині при переживанні реальної або уявної небезпеки, загрози життя

виникає внаслідок усвідомлення власного невміння, нерозважливості

виражається в тому, що людина вороже ставиться до тих, хто в чомусь її перевершив

Запитання 15

Обрати стиль навчання, якому відповідають такі дії під час виконання завдань:

розкладає все по поличках і намагатиметься досконало виконати завдання

варіанти відповідей

пірнальник

мрійник

логік

Запитання 16

Обрати стиль навчання, якому відповідають такі дії під час виконання завдань:

порине у нього без вагань

варіанти відповідей

пірнальник

мрійник

логік

мандрівник

Запитання 17

Матриця Ейзенхауера допомагає

варіанти відповідей

переосмислити складну ситуацію, знайти у ній нові можливості

використовувати обидві півкулі головного мозку під час сприйняття інформації

розставляти пріоритети, ефективно використовувати час

Запитання 18

Обрати справи, які згідно з порадами Ейзенхауера ( що за принципом Парето будуть сприяти досягненню цілей) треба регулярно планувати

варіанти відповідей

Важливі -термінові

не важливі -термінові

важливі - не термінові

не важливі - не термінові

Запитання 19

На думку психологів- гуманістів, на формування характеру людини найбільше впливає

варіанти відповідей

виховання

спадкові чинники

самовиховання

Запитання 20

До біологічної складової характеру належить

варіанти відповідей

виховання

спадковість

оточення

Запитання 21

Обрати риси, які сприяють доброму характеру

варіанти відповідей

чесні, щирі і послідовні

приємні у спілкуванні, толерантні, мають гарні манери

порушують закони, діють так, як їм вигідно

Запитання 22

Розвивати душевну щедрість можна за допомогою таких життєвих навичок

варіанти відповідей

вміння планувати час

не вміють керувати собою

розвивати здатність до співчуття, емпатію

уміння долати тривогу

Запитання 23

Розвивати оптимізм допоможе така життєва навичка

варіанти відповідей

позитивна самооцінка

уміння говорити та слухати

не звертати увагу на інтереси інших

Запитання 24

Обрати рису характеру, яка належить до категорії - ставлення до себе

варіанти відповідей

хвалькуватість

тактовність

старанність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест