Саморегуляція (профільний рівень)

Додано: 11 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Оберіть визначення гомеостазу

варіанти відповідей

Сталість внутрішнього середовища

Запрограмована загибель клітини

Властивість систем зберігати внутрішню стабільність на певному, відносно сталому рівні

Спосіб сполучення клітин у тканині за допомогою білкових каналів.

Запитання 2

Оберіть визначення саморегуляції

варіанти відповідей

Спосіб сполучення клітин у тканині за допомогою білкових каналів

Властивість систем зберігати внутрішню стабільність на певному, відносно сталому рівні

Сталість внутрішнього середовища

Запрограмована загибель клітини

Запитання 3

Оберіть рівні організації живого яким властива саморегуляція

варіанти відповідей

молекулярний

клітинний і тканинний

організмовий

надорганізмовий

всі відповіді вірні

Запитання 4

Оберіть вид регуляції, що здійснюється за рахунок рідких середовищ організму

варіанти відповідей

нервова

гуморальна

контактна

безпосередня

Запитання 5

Речовини, що виробляються рослинами для керування власним ростом і розвитком, а також для реакції на впливи навколишнього середовища

варіанти відповідей

фітогормони

алкалоїди

фітонциди

нейромедіатори

Запитання 6

До процесів саморегуляції на молекулярному рівні належить

варіанти відповідей

самозбирання клітинних мембран

інтеграція нервової та гуморальної регуляції

регуляція активності ферментів

міжклітинна сигналізація

Запитання 7

Прикладом саморегуляції на клітинному рівні є

варіанти відповідей

Ферментативні реакції

Самозбирання клітинних мембран

Організація клітин в упорядковані асоціації - органи

Здатність серця до автоматії

Запитання 8

Прикладом саморегуляції на надклітинному рівні є

варіанти відповідей

Ферментативні реакції

Самозбирання клітинних мембран

Організація клітин в упорядковані асоціації - тканини

Здатність серця до автоматії

Запитання 9

Прикладом внутрішньоорганної саморегуляції є

варіанти відповідей

Ферментативні реакції

Самозбирання клітинних мембран

Організація клітин в упорядковані асоціації - тканини

Здатність серця до автоматії

Запитання 10

Прикладом негативного зворотного зв'язку є

варіанти відповідей

Активність ферментів

Нервова і гуморальна регуляція гомеостазу

Терморегуляція

Регуляція зсідання крові

Достигання плодів під дією етилена

Запитання 11

Прикладом позитивного зворотного зв'язку є

варіанти відповідей

Регуляція активності ферментів

Нервова і гуморальна регуляція гомеостазу

Механізми терморегуляції

Регуляція зсідання крові

Дозрівання плодів під дією етилену

Запитання 12

Позитивний зворотній зв'язок іноді відіграє негативну роль

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест