Середовища існування та адаптації до них організмів

Додано: 11 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
18 запитань
Запитання 1

Вкажіть процес пристосування живих організмів до дії факторів навколишнього середовища

варіанти відповідей

 мутуалізм

гомеостаз

адаптація

делеція

Запитання 2

Підземна життєва форма притаманна

             

 

варіанти відповідей

сліпаку подільському 

 хохулі звичайній

вечірниці рудій

хом'яку звичайному 

Запитання 3

До гомойотермних організмів належить

              

варіанти відповідей

сорока звичайна

 вуж звичайний

тритон карпатський    

ропуха зелена

Запитання 4

Виберіть правильну послідовність. До яких середовищ існування належать дані представники:

варіанти відповідей

водне - наземно-повітряне - грунтове

наземно-повітряне - грунтове - водне

наземно-повітряне - водне - грунтове

Запитання 5

Поведінкова терморегуляція - це...

варіанти відповідей

транспірація у рослин

м'язове тремтіння

скупчення пінгвінів у люті морози 

розширення або звуження судин шкіри

Запитання 6

Позначте пристосування рослин до життя за високих температур та дефіциту вологи:

варіанти відповідей

сланке стебло;

відсутність опушення листків і стебел;

максималізація листкової поверхні;

редукція листків або перетворення їх на колючки.

Запитання 7

Посухостійкі - це рослини, що:

варіанти відповідей

утворюють дрібне летке насіння;

мають дрібні листки з товстою кутикулою, запасають воду у м'ясистих листках і стеблах;

під час посухи скидають листя;

стебло вкрите великими темними листками.

Запитання 8

Визначення поняття " Екологічна ніша" включає

варіанти відповідей

Умови середовища існування виду

Біотичні зв'язки виду з іншими живими організмами

Адаптації до абіотичних факторів

Все разом

Запитання 9

Ряска мала – це один із видів організмів,що мешкає у середовищі:

варіанти відповідей

А)водному

Б) наземно- повітряному

В)грунтовому

Запитання 10

Мешканцями грунтового середовища є:

варіанти відповідей

А)кріт,вовчок,дощовий черв’як

Б)сарна,синиця,змія

В)акула,краб,крокодил

Г)скорпіон,бабак,вовк

Запитання 11

До кріофілів відноситься:

варіанти відповідей

А)рись

Б)лелека

В)білий ведмідь

Г)папуга

Запитання 12

Мешканці грунтового середовища існування:

варіанти відповідей

едафобіонти;

гідробіонти;

паразити;

аеробіонти

Запитання 13

Оберіть правильні твердження щодо наземно-повітряного середовища:

варіанти відповідей

є газуватим середовищем з малою густиною;

температура завжди стабільна (без суттєвих коливань);

має високий вміст азоту;

вологість коливається в широких межах

Запитання 14

Грунт як середовище існування характеризується такими особливостями:

варіанти відповідей

склад грунтового повітря відрізняється від атмосферного;

значна амплітуда добових і річних коливань температури;

немає впливу світла;

є достатньо стабільним середовищем існування

Запитання 15

Сукупність організмів, які живуть на межі водного та повітряного середовищ, це:

варіанти відповідей

планктон;

нектон;

нейстон;

бентос

перифітон

Запитання 16

Види, які спеціалізовані до життя в холодних умовах:

варіанти відповідей

гідрофіли;

термофіли;

кріофіли;

анаероби

Запитання 17

Організми, що живуть в безкисневому середовищі

варіанти відповідей

Анаероби

Аероби

Ксерофіли

Кріофіли

Запитання 18

Найнижчий рівень, на якому починають формуватися адаптації:

варіанти відповідей

клітинний

молекулярний

організмовий

популяційно-видовий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест