Самостійна робота з теми "Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Умови плавання тіл"

7 запитань
Запитання 1

Що таке сила Архімеда? 

варіанти відповідей

сила, яка виникає при взаємодії твердих тіл

сила, якою володів Архімед

сила, яка діє на будь-яке тіло при будь-яких обставинах

сила, яка виштовхує вгору тіло, занурене в рідину або газ

Запитання 2

В посудину налили три рідини: гліцерин, воду, спирт. В якому порядку вони розмістяться відносно дна посудини (знизу в гору)? Скористайтеся таблицею густин деяких речовин у рідкому стані. 

варіанти відповідей

спирт, вода, гліцерин

гліцерин, вода, спирт

вода, спирт, гліцерин

гліцерин, спирт, вода

Запитання 3

Від якої величини залежить сила Архімеда? 

варіанти відповідей

від густини речовини, з якої виготовлене тіло

від об'єму рідини

від густини рідини

від товщини шару рідини над тілом

Запитання 4

Закінчіть речення: «Тіло тоне в рідині, якщо..."

варіанти відповідей

сила тяжіння, яка діє на нього дорівнює силі Архімеда

сила тяжіння більша за силу Архімеда

сила Архімеда на нього не діє

сила Архімеда більша за силу тяжіння

Запитання 5

При зануренні кульки в рідину подіяла архімедова сила, яка дорівнює 10 Н. Яка архімедова сила має подіяти на цю кульку у рідині, густина якої менша удвічі? 

варіанти відповідей

10 Н

2,5 Н

5 Н

15 Н

Запитання 6

Три кульки однакового об’єму, виготовлені з різних матеріалів, повністю занурюють в рідину. Одна з кульок починає спливати на поверхню, друга починає тонути, третя залишається нерухомою всередині рідини. Визначте кульку, густина якої є найменшою

варіанти відповідей

кулька 1

кулька 2

кулька 3

може бути кулька 1 або 3

Запитання 7

Скляна пластинка масою 150 г занурена у воду на одну третину свого об’єму. Визначте архімедову силу, що діє на пластинку

варіанти відповідей

2 Н

0,2 Н

1,2 Н

2,2 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест