Правильні многокутники.Довжина кола і дуги кола. Площа круга та його частин

Підсумковий тест

Додано: 7 травня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 104 рази
15 запитань
Запитання 1

Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 2 см.

варіанти відповідей

8π см

4π см

2π см

π см

Запитання 2

Радіус кола 5 см. Чому дорівнює діаметр цього кола?

варіанти відповідей

5 см

10 см

25 см

2,5 см

Запитання 3

Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює 16π см.


варіанти відповідей

4 см

2 см

16 см

8 см

Запитання 4

Довжину кола можна обчислити за формулою:

варіанти відповідей

C = 2R

C = 2π

C = 2πR

C = 2πd

Запитання 5

Правильно записана формула для знаходження площі круга

варіанти відповідей

S=π

S=πR

S=πR2

S=2πR

Запитання 6

Довжина дуги кола дорівнює 13π см, а її градусна міра 52°. Знайти радіус кола.

варіанти відповідей

26 см

45 см

42 см

34 см

Запитання 7

Знайдіть площу круга радіуса 10 см.

варіанти відповідей

100π см2

100π2

2

10

π

1002

Запитання 8

Площа кругового сектора дорівнює 2,6π см2. Знайти градусну міру дуги цього сектора, якщо радіус круга 3 см.

варіанти відповідей

52°

104°

26°

84°

168°

Запитання 9

Многокутник називають вписаним у коло, якщо...

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

в нього можна вписати коло

всі сторони дотикаються до кола

всі його вершини лежать на колі

Запитання 10

Многокутник називають описаним навколо кола, якщо...

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

всі його вершини лежать на колі

в нього можна вписати коло

всі сторони дотикаються до кола

Запитання 11

Сторона правильного трикутника дорівнює 2√3 см. Знайти радіус кола, вписаного в трикутник

варіанти відповідей

 √3 см

2 см

2√3 см

1см

Запитання 12

Радіус кола, описаного навколо квадрата , дорівнює 3√2 см. Знайти площу квадрата.

варіанти відповідей

18см2


72см2

 36см2

54см2

Запитання 13

Знайти площу правильного трикутника, якщо радіус кола, вписаного у цей трикутник, дорівнює 1см.

варіанти відповідей

3√3 см2

 


 2✓3 см2

  


  4✓3 см2

  


 √3 см2

Запитання 14

На лузі пасеться корова, прив'язана до кілка мотузкою, довжина якої 12м. Знайдіть площу ділянки, на якій може пастися корова.

Відповідь округліть до десятих.

варіанти відповідей

452,1 м2

452,2 м2

452,3 м2

452,4 м2

Запитання 15

Мавпеня пробігло два кола цирковою ареною, радіус якої 6,5м. Яку відстань пробігло мавпеня?

варіанти відповідей

40,82м

81,64м

122,46м

117м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест