Самостійна робота (кипіння, вологість, поверхневий натяг, змочування, капілярні явища)

Додано: 22 березня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1303 рази
18 запитань
Запитання 1

Температура рідини під час кипіння...

варіанти відповідей

а) Зменшується

б) Збільшується

в) Залежить від рідини

г) Не змінюється

Запитання 2

Коефіцієнт поверхневого натягу рідини залежить від ...

варіанти відповідей

а) Площі поверхні

б) Маси

в) Температури рідини

г) Роду рідини

Запитання 3

Тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну ґратку

варіанти відповідей

Рідкий кристал

Монокристал

Полікристал

Аморфне тіло

Запитання 4

Яка одиниця вимірювання абсолютної вологості?

варіанти відповідей

Н/м

Дж

%

кг/м3

Запитання 5

Виберіть правильне твердження щодо кипіння води у відкритій посудині за умови підвищення атмосферного тиску.

варіанти відповідей

Температура кипіння залишається незмінною


Температура кипіння знижується

Кипіння стає неможливим


Температура кипіння підвищується


Запитання 6

Процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари

варіанти відповідей

Пароутворення

Випаровування

Конденсація

Кипіння

Запитання 7

Речовина яка не зберігає ані форму, ані об'єм, і є легко-стисливою?

варіанти відповідей

 будь-яка речовина

газ

пластилин


гумка

метал

Запитання 8

Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою.

варіанти відповідей

Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються       

Кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, які повертаються      

Кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються

Процес пароутворення повністю припиняється

Запитання 9

Гас піднявся по капілярної трубці на висоту 13 мм. Визначте радіус трубки, якщо коефіцієнт поверхневого натягу гасу дорівнює 24ꞏ10-3 Н/м, а його густина – 800 кг/м3 .

варіанти відповідей

0,42*10-3

0,46*10-3

0,52*10-3

0,54*10-3

Запитання 10

Яку масу води треба додатково випаровувати у приміщенні,за температури 18 °С та відносній вологості 30%, щоб вологість повітря збільшилась до 60 %. Об’єм приміщення– 64 м3 ?

варіанти відповідей

≈ 0,3 кг

≈ 0,23 кг

≈ 0,36 кг

≈ 0,25 кг

Запитання 11

Як змінилася відносна вологість повітря, якщо різниця показань сухого й вологого термометрів психрометра збільшилася? 

варіанти відповідей

Збільшилася

Зменшилася

Не змінилася

Запитання 12

Для якого виду кристалів характерна анізотропія?

варіанти відповідей

полікристали

монокристали

полімери

ні для яких

Запитання 13

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра?


варіанти відповідей

Точку роси

Абсолютну вологість

Температуру

Відносну вологість

Запитання 14

Процес пароутворення з поверхні рідини. 


варіанти відповідей

Пароутворення

Випаровування

Конденсація

Кипіння

Запитання 15

Приклади аморфних тіл:

варіанти відповідей

залізо, різні затверділі смоли, пластик

скло, різні затверділі смоли, пластик

скло, різні затвреділі смоли, дерево

скло, лід, різні затверділі смоли, пластик

Запитання 16

Як зміниться рівень рідини в капілярі, якщо посудина з капіляром вільно падатиме ?

варіанти відповідей

підніметься, рідина заповнить весь капіляр

не зміниться

відповідь залежить від того, змочує рідина стінки капіляра чи ні

опуститься, рідина повністю вийде з капіляра

Запитання 17

У якої води більший поверхневий натяг: у чистої чи у мильної ?

варіанти відповідей

у мильної

у чистої

однаковий

залежить від атмосферного тиску

Запитання 18

Пір′я водоплавних птахів покрите тонким шаром жиру. Яку роль відіграє це й шар у житті птаха ?

варіанти відповідей

шар жиру погано проводить тепло

цей шар забезпечує кращу міцність пір′ я

жир зменшує виштовхувальну силу

пір′я, покрите жиром ,не змочується водою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест