Самостійна робота: Лінійні рівняння з двома змінними. Графічний метод розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними

11 запитань
Запитання 1

Рівняння виду ax+by=c, де х і у - змінні, a, b, c - деякі числа, називають

варіанти відповідей

Лінійним рівнянням з однією змінною

Лінійним рівнянням із двома змінними

Графіком

Математичною моделлю задачі

Запитання 2

Систему рівнянь записують за допомогою?

варіанти відповідей

Квадратних дужок

 Круглої дужки

Вертикальних рисок

 Фігурної дужки

Запитання 3

Що означає розв'язати систему рівнянь?

варіанти відповідей

Знайти всі спільні розв'язки кількох рівнянь

Побудувати графік

 Розв'язати одне з рівнянь цієї системи

 Знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає

Запитання 4

Розв'язком системи рівнянь із двома змінними називають?

варіанти відповідей

Пару значень змінних, яка перетворює одне рівняння в правильну числову рівність

Пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння в правильну числову рівність

Пару чисел (х;у)

Запитання 5

У чому полягає суть графічного методу розв'язування системи рівнянь?

варіанти відповідей

Побудувати графік одного з рівнянь системи

Побудувати на одній координатній площині графіки рівнянь, що входять до системи

Виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через другу

 Знайти координати всіх точок перетину побудованих графіків

Запитання 6

Скільки розв'язків може мати система двох лінійних рівнянь із двома змінними?

варіанти відповідей

Один розв'язок

Не мати жодного розв'язку

Безліч розв'язків

Запитання 7

Скільки розв'язків має система лінійних рівнянь, графіки рівнянь якої зображено на малюнку?

варіанти відповідей

один

три

чотири

жодного

безліч

Запитання 8

Скільки розв'язків має система лінійних рівнянь, графіки рівнянь якої зображено на малюнку?

варіанти відповідей

один

жодного

три

безліч

Запитання 9

Скільки розв'язків має система лінійних рівнянь, графіки рівнянь якої зображено на малюнку?

варіанти відповідей

один

безліч

чотири

жодного

Запитання 10

Яка з пар чисел є розв'язком лінійного рівняння з двома змінними:

2 х - 3 у = 15 ?

варіанти відповідей

( 3 ; 2 )

 ( - 5 ; 2 )

 ( 0 ; - 5 )

 ( 1,5 ; 4 )

Запитання 11

Виразити у через х у рівнянні: 0,6 х - 2 у = 4 .

варіанти відповідей

у = 0,3 х - 2

у = 5 х - 4

у = 0,8 х + 1,5

у = 2 х - 1,2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест