Самостійна робота на тему "Вуглеводні"

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
15 запитань
Запитання 1

Органічна хімія – це хімія сполук Карбону ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

На зовнішньому енергетичному рівні атома Карбону міститься 6 електронів ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

В основному стані в атомі Карбону 4 неспарені електрони ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

В збудженому стані в атомі Карбону 2 неспарені електрони ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Атоми Карбону здатні утворювати як йонні, так і ковалентні сильно полярні  зв’язки ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні ковалентні зв’язки і з’єднуватися в довгі ланцюжки або цикли ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин сформулював Д.І. Менделєєв ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Хімічна будова - це послідовність з’єднання атомів відповідно до їхньої валентності в молекулі ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Властивості речовин залежать тільки від того, атоми яких елементів і в якій кількості утворюють молекулу ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 11

Структурні формули – це такі формули, в яких символи хімічних елементів сполучаються рисочками, кількість яких дорівнює валентності елемента в сполуці  ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Ізомери – це речовини,що мають однаковий склад, але різну будову ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

. Ізомери – це речовини, що мають однакові властивості ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Структурні формули бувають розгорнуті та скорочені ?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 15

До складу вуглеводнів входять С, Н, О та іноді інші елементи ?

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест