Самостійна робота " Системи рівнянь з двома змінними."

Додано: 12 лютого
Предмет: Алгебра, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Периметр прямокутного трикутника дорівнює 40 см, а гіпотенуза − 17 см. Нехай катети трикутника дорівнюють х см і у см. Яка з наведених систем рівнянь є математичною моделлю даної задачі?

варіанти відповідей
Запитання 2

Розв'язати систему рівнянь

варіанти відповідей

(1 ; 4) і (4 ; 1)

(1 ; 4) і (- 4; - 1)

(-1 ; -4) і (4 ; 1)

( -1 ; -4) і (-4 ; -1)

Запитання 3

Периметр прямокутної земельної ділянки 34 м, а її площа 70 м2. Знайдіть розміри цієї ділянки.

варіанти відповідей

7м і 10м

12м і 5м

6м і 11м

1м і 33м

Запитання 4

Укажіть пару чисел, яка є розв'язком системи рівнянь

варіанти відповідей

 (2;0)

(0;2)

(0;9)

(5;2)

Запитання 5

Які фігури є графіками рівнянь системи

варіанти відповідей

пряма і парабола

коло і парабола

парабола і гіпербола

коло і гіпербола

Запитання 6

Вкажіть графічне розв*язування даної системи рівнянь


варіанти відповідей
Запитання 7

Які з фігур є графіками рівнянь системи?

варіанти відповідей

парабола і гіпербола

коло і парабола

коло і гіпербола

коло і пряма

Запитання 8

Побудуйте схематично графіки рівнянь та дайте відповідь на питання:

Скільки розв*язків має система рівнянь?

варіанти відповідей

неможливо визначити

розв*язків немає

один

два

Запитання 9

Виразіть змінну у через змінну х, якщо 6х+у=8варіанти відповідей

у = 4 - 3х

у = 6х - 8

у = 8 - 6х

у = 8 + 6х

Запитання 10

Яку змінну краще виразити і з якого рівняння: 


варіанти відповідей

х з першого рівняння

х з другого рівняння

у з першого рівняння

у з другого рівняння

Запитання 11

у = - 4 +2х. Якщо х = 5, то у =...

варіанти відповідей

-6

6

-14

-3

Запитання 12

Визначте у якій з наведених нижче рівностей правильно виконано підстановку для розв'язування системи рівнянь

варіанти відповідей


2(3у - 2) + 3у = 9

 2х + 3(3у - 2) = 9

 2(3у + 2) +3у = 9

2х + 3(3у + 2) = 9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест