Самостійна робота "Спирти. Карбонові кислоти"

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 347 разів
12 запитань
Запитання 1

 Формула СН3 – СООН відповідає назвам:


варіанти відповідей

оцтова кислота

мурашина кислота

етанол 

етанова кислота

Запитання 2

Купрум(ІІ) етаноат має формулу:


варіанти відповідей

Сu(CH3COO)2

Cu(CH3-CH2-O)2

CuSO4

Cu(OH)2 

Запитання 3

Вкажіть формулу бутанолу:


варіанти відповідей

C2H5

C4H9OН;

 C3H5(ОН)3

CH3

Запитання 4

Перший представник карбонових кислот має тривіальну назву:


варіанти відповідей

пропіонова

мурашина

оцтова

масляна

Запитання 5

До оксигеновмісних речовин належать:


варіанти відповідей

Алкани,Алкени,Алкіни

Жири,алкени, вуглеводи

Спирти, карбонові кислоти, жири,вуглеводи

Алкіни,спирти,карбонові кислоти

Запитання 6

Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:


варіанти відповідей

CnH2n+1OH

CnH2n+2OH

CnHnOH

CnH2nOH

Запитання 7

Якісна реакція на гліцерол:


варіанти відповідей

взаємодія з Cu(OH)2 , зміна забарвлення з блакитного на зелений

взаємодія з Cu(OH)2 , зміна забарвлення з блакитного на темно-синій

взаємодія з Cа(OH)2 , зміна забарвлення з блакитного на білий

взаємодія з Cа(OH)2 , зміна забарвлення з блакитного на фіолетовий

Запитання 8

Вкажіть назву функціональної групи спиртів і карбонових кислот


варіанти відповідей

гідроксильна і карбоксильна

гідроксильна і карбонільна

карбонільна і карбоксильна

карбоксидна і гідроксильна

Запитання 9


Виберіть із переліку фізичні властивості, характерні для гліцеролу:


варіанти відповідей

безбарвна кристалічна речовина зі специфічним запахом;


вязка рідина без запаху та кольору

солодка на смак речовина

безбарвна летка рідина з приємним запахом.

рідина важча за воду

має здатність поглинати вологу з повітря

та утримувати її

Запитання 10

Напишіть реакцію горіння етанолу і позначте суму коефіцієнтів у цьому рівнянні.


варіанти відповідей

5

7

9

14

28

Запитання 11

Укажіть, які з реагентів (у такій послідовності, як вони записані) потрібно використати, щоб здійснити перетворення в ланцюжку:

С2Н→ С2Н5Br → C2H5OH


варіанти відповідей

Br2, KOH (водний)

KBr, KOH (водний)

HBr, NaOH (водний)

Br2, KOH (спиртовий)

Запитання 12

Сполука

СH3- CH- CH2– CH2 - OH має назву:

          ∣

СН3


варіанти відповідей

2 - метилбут-4-ол

3 - метилбут - 1 - ол

2 - метилбут - 2 - ол

метилбут - 1- ол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест