Самостійна робота" Тиск і сила тиску. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск рідини"

12 запитань
Запитання 1

Тиск - це фізична величина :


варіанти відповідей

 яка характеризує результат дії сили

дорівнює відношенню сили ,яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

одиниця в СІ Ньютон

 одиниця в СІ Паскаль

Запитання 2

Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною однаково в усіх напрямках.

варіанти відповідей

 Атмосферний тиск  

 Гідростатичний тиск 

Закон Паскаля

Сполучені посудини 

Запитання 3

Як позначається тиск ?

варіанти відповідей

Р

S

F

V

Запитання 4

Для зменшення тиску

варіанти відповідей

зменшують площу поверхні, на яку діє сила тиску

збільшують площу поверхні, на яку діє сила тиску 

збільшують силу тертя

зменшують силу тертя

Запитання 5

Тиск газу на поверхню створюється ..

варіанти відповідей

чисельними ударами атомів газу

ударами його частинок

безкінечним рухом молекул

Наявністю молекул всередині газу

Запитання 6

Тиск газів можна збільшити двома способами

(виберіть дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

збільшити густину

зменшити температуру

 збільшити температуру

зменшити густину

Запитання 7

Тиск нерухомої рідини називають 

варіанти відповідей

Гідравлічним тиском

 Атмосферним тиском

 Гідростатичним тиском

Статичним тиском

Запитання 8

Барометр - прилад для вимірювання ... ,


варіанти відповідей

атмосферного тиску;


 

тиску рідин і газів;


Запитання 9

манометр - прилад для вимірювання ...

варіанти відповідей

тиску рідин і газів

атмосферного тиску

сили тяжіння

Запитання 10

Укажіть формулу гідростатичного тиску

варіанти відповідей

р = pgh

F= pgh

р = mg

Запитання 11

Від чого залежить гідростатичний тиск

варіанти відповідей

висоти рідини

площі

сили

Запитання 12

У чотири посудини, що мають однакову площу дна, але різну форму, налили воду до одного рівня.Чи однаковий буде тиск на дно цих посудин?

варіанти відповідей

у посудині 1 і 3 однаковий

у посудині 2 і 4 однаковий

так

тиск скрізь різний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест