Самостійна робота з теми «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів»

8 запитань
Запитання 1

Якою буквою позначається активність радіоактивного джерела? 

варіанти відповідей

λ 

T1/2

A

N

Запитання 2

За якою формулою визначають сталу радіоактивного розпаду?

варіанти відповідей

λ = 0.69/T1/2

A = λ⋅N

A =λ/N

λ = T1/2/0.69

Запитання 3

Фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. 

варіанти відповідей

Стала радіоактивного розпаду радіонукліда

Період піврозпаду

Активність радіоактивного джерела

Кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час

Запитання 4

Як змінюється активність радіоактивного препарату з часом?

варіанти відповідей

Активність радіоактивного препарату з часом збільшується

Активність радіоактивного препарату з часом зменшується

Не змінюється

Запитання 5

Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. 

варіанти відповідей

Стала радіоактивного розпаду радіонукліда

Період піврозпаду

Активність радіоактивного джерела


Кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час

 


Запитання 6

Знайдіть активність зразка, у якому міститься 1010 ядер Плутонію-239. Стала розпаду радіоактивного Плутонію-239 рівна 9,01×10-13 с-1.

варіанти відповідей

А = 9,01⋅103 Бк

А = 9,01⋅10-5 Бк

А = 9,01⋅10 5 Бк

А = 9,01⋅10-3 Бк

Запитання 7

Стала розпаду радіоактивного Урану-235 рівна 3,14×10-17 с-1. Визначте інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться вдвічі. 

варіанти відповідей

Т1/2 = 0,7 млрд. років

Т1/2 ≈ 0,7 млрд. років

Т1/2 ≈ 0,7 млн. років

Т1/2 = 0,7 млн. років

Запитання 8

За якою формулою визначають активність радіоактивного джерела?

варіанти відповідей

λ = 0,69/Т1/2

А = λ⋅N

A= λ/N

λ = Т1/2/0,69

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест